Doorfietsroute Woerden – Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Doorfietsroute Woerden – Utrecht

Illustratie: www. Pixabay.com

De provincie Utrecht wil dat in 2028 alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, vlot en comfortabel bereikbaar zijn per fiets. Daarnaast heeft de provincie de ambitie om het fietsgebruik in de hele provincie Utrecht in 2030 te verdubbelen ten opzichte van het fietsgebruik in 2011. Daarom is de provincie het Realisatieprogramma Fiets gestart, dat inzet op snelle fietsroutes tussen alle grote kernen van de provincie Utrecht. Voor het realisatieprogramma zijn door de provincie subsidies beschikbaar gesteld. De Doorfietsroute Woerden – Utrecht is één van deze snelle fietsroutes. De gemeente Woerden onderschrijft de ambities van de provincie en is gestart met de realisatie van het Woerdense deel van deze doorfietsroute. Ook voor dit deel is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie. In deze aanbesteding verstrekt de gemeente Woerden de opdracht voor de realisatie van het tweede deel van de Doorfietsroute Woerden – Utrecht. Dit deel van de doorfietsroute loopt van de Veldwijk in Woerden tot aan de gemeentegrens met Utrecht in de Harmelerwaard.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van deze opdracht voor het realiseren van het tweede deel van de Doorfietsroute Woerden – Utrecht bevatten onder meer:

 • Uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (V.O.) tot een Uitvoeringsontwerp (U.O.), vast te leggen in een RAW-bestek en een uitvoeringscontract (RCC Mutual Agreements Paper (MAP);
 • Verzorgen van alle contractverplichtingen uit de RCC MAP;
 • Veldwijk: het verbreden van de weg;
 • Haanwijk: het aanbrengen van rood asfalt, het aanbrengen van een strook van 0,5m elementen­verharding aan weerszijden van de weg en het realiseren van een uitritconstructie bij het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan;
 • Kruispunt Haanwijk-Uitweg: het herinrichten van het kruispunt;
 • Uitweg: het versmallen van de weg en het realiseren van een uitritconstructie bij het kruispunt met de Rijnlaan;
 • Kruispunt Uitweg-Kerkweg-Kalverstraat: het omvormen naar een plateau en het aanbrengen van rood asfalt;
 • Dorpsstraat Oost: het aanpassen van de wegversmalling;
 • Harmelerwaard: het verbreden van de weg, het aanbrengen van rood asfalt en het aanbrengen van een strook van 0,5m elementenverharding aan weerszijden van de weg;
 • Het aanbrengen van openbare verlichting;
 • Het laten uitvoeren van conditionerende onderzoeken en het aanvragen van ontbrekende vergunningen voortvloeiend uit deze onderzoeken;
 • Het verzorgen en communiceren van verkeersmaatregelen.

Gemeente Woerden hanteert voor dit project een plafondbudget. Dit plafondbudget is vastgesteld op €2.000.000,-, exclusief BTW. Op basis van een raming is gemeente Woerden van mening dat het project binnen dit plafondbudget gerealiseerd kan worden, waarbij budgettair ruimte overblijft om het Voorlopig Ontwerp te optimaliseren. Zodoende kan maximaal invulling worden geven aan de ambities van de gemeente zonder het plafondbudget te overschrijden.

Voor de RCC-methodiek is gekozen, omdat de gemeente Woerden ruimte wil bieden aan marktpartijen om hun kennis en kunde aan te wenden om het geformuleerde doel te realiseren of te overtreffen.  Voor dit tweede deel van de doorfietsroute is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het tweede deel van de doorfietsroute sluit aan de ene zijde aan op het eerste deel van de route dat start bij station Woerden en ten zuiden van het spoor tot aan de Veldwijk loopt. Dit eerste deel van de doorfietsroute is al gerealiseerd. Aan de andere zijde sluit dit tweede deel aan op het deel van de route dat zich in de gemeente Utrecht bevindt en loopt vanaf de gemeentegrens met Woerden in de Harmelerwaard tot aan het centrum van Utrecht. Deze drie delen vormen samen de Doorfietsroute Woerden – Utrecht. Het is een hoogwaardige fiets­verbinding waarmee fietsers snel tussen de stadskernen van de twee steden kunnen reizen.

Bron: Tenderned vrijdag 18 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280155

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *