Huisvesting wapentechniek en Egress LCW vliegbasis Woensdrecht – Aanbestedingsnieuws

Huisvesting wapentechniek en Egress LCW vliegbasis Woensdrecht

Foto: Pixabay.com

In verband met aangepaste bedrijfsvoering dienen de gebouwen B104 en B105 op de vliegbasis Woensdrecht te worden aangepast. De scope van de werkzaamheden bestaat hoofdzakelijke uit:
– Het verrichten van kleine sloopwerkzaamheden;
– Het aanbrengen van nieuwe installatietechnische voorzieningen;
– Het aanbrengen van diverse beveiligingsmaatregelen;
– Het aanbrengen van nieuwe dakafwerkingen;
– Het aanbrengen van enkele binnendeurkozijnen;
– Het aanbrengen van enkele buitengevelkozijnen;
– Het herstellen en vernieuwen van wand-, vloer- en plafondafwerkingen;
– Het vervangen van sanitair en tegelwerk;
– Het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden; en
– Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van gevelstucwerk.

Het doel van de opdracht is om binnen het vastgestelde budget een partij te contracteren die de opdracht uitvoert conform de in de overeenkomst geëiste kwaliteit, duurzaamheidscriteria en uitvoeringsduur. Het werk moet binnen zes kalendermaanden worden opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt drie maanden. De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657.
Het doel van de aanbesteding is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een bezoek van de locatie door uiterlijk vóór 8 december 2023, 12.00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned.
In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– de bedrijfsnaam;
– de voor- en achternaam;
– geboortedatum en geboorteplaats;
– type ID en ID-nummer van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen.
Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te
maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 13 december 2023 om 10.00 uur. Locatie vliegbasis Woensdrecht, Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide.

Bron: Tenderned donderdag 30 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318468

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *