Tweeweg pagers en toebehoren VR Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Tweeweg pagers en toebehoren VR Utrecht

Foto: © Ceyont

De opdracht in deze aanbesteding van de Veiligheidsregio Utrecht betreft de levering van tweeweg pagers inclusief draagclips en toebehoren. De toebehoren bestaan uit de laadstations en vervangende accu’s voor de tweeweg pagers. De VRU heeft de intentie om een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De eisen die gesteld worden aan de opdracht treft u in het Programma van Eisen. De omvang van de opdracht bestaat uit de hieronder vermelde aantallen, uit te leveren in twee leveringen. De eerste levering betreft 500 stuks binnen vier maanden na definitieve gunning van de opdracht. 1.750 stuks binnen zes maanden na de eerste levering. Het gaat hierbij om:

  • 2.250 stuks Tweeweg pagers inclusief draagclips
  • 2.250 stuks Laadstations
  • 2.250 stuks Accu’s ter vervanging (op bestelling)
  • Data abonnementen voor 5 jaar

De opdracht kan gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgebreid worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van bestellingen in de optionele verlengingsjaren. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om binnen de kaders van deze overeenkomst opdracht te geven tot doorontwikkeling (bijvoorbeeld firmware) van de overeenkomst. De VRU heeft het voornemen om met ingang van 13 maart 2024 voor een initiële periode van vijf jaar met de optie voor verlenging van maximaal twee keer één jaar een overeenkomst af te sluiten. aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 30 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318246

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *