Beheer, onderhoud en vervanging openbare verlichting gemeente Wijdemeren – Aanbestedingsnieuws

Beheer, onderhoud en vervanging openbare verlichting gemeente Wijdemeren

Foto: Google Streetview

Wijdemeren is een gemeente in de provincie Noord-Holland en ligt aan de westkant van het Gooi in de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeente is ontstaan op 1 januari 2002 uit een fusie van de gemeenten Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg. De gemeente Wijdemeren bestaat uit een zestal dorpskernen: Ankeveen, Breukeleveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De gemeente Wijdemeren is momenteel verwikkeld in een mogelijk fusieproces. De ingangsdatum van een mogelijke fusie is nog onduidelijk maar zal niet voor 2026 plaatsvinden. Indien van een
juridische fusie sprake zal zijn, gaat de af te sluiten overeenkomst over op de nieuwe juridische eenheid. Dat heeft voor een inschrijver geen directe gevolgen.

De werkzaamheden voor de aanbesteding ‘Onderhoud & Vervanging OVL’ van gemeente Wijdemeren 2024-2028 bestaan in hoofdzaak uit:
– werkzaamheden voor het functioneel in standhouden van de OVL;
– herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
– herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
– uitvoeren groepsremplace OVL;
– reinigen en conserveren lichtmasten;
– verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
– uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
– rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
– verwerken gegevens in een beheersysteem.
De openbare verlichting, omvat in hoofdzaak masten, armaturen en lampen. De exacte inhoud van de opdracht wordt beschreven in het RAW-raambestek. De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één contractant voor een vaste periode van vier jaar. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2024. Ten aanzien van de wijze van contractuitvoering vindt periodiek een evaluatie plaats . De eerste evaluatie vindt plaats in november 2024. Eveneens vindt periodiek operationeel afstemmingsoverleg plaats. De frequentie daarvan wordt in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. De frequentie zal ook kunnen afhangen van de werkzaamheden die op enig moment onder handen zijn.  De verwachte opdrachtwaarde ligt tussen de €750.000,- en €3.000.000,- euro over vier jaar. Deze waarden zijn indicatief. Om die reden zal deze overeenkomst worden gesloten voor een maximale waarde van €3.500.000,-. Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd volgens de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 30 november 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *