HRM-systeem gemeente Eemsdelta – Aanbestedingsnieuws

HRM-systeem gemeente Eemsdelta

Pic: www.pixabay.com

De gemeente Eemsdelta (voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum) wil in verband met het aflopen van de huidige overeenkomst een overeenkomst afsluiten tussen de aanbestedende dienst en één opdrachtnemer voor het gebruiksklaar ingericht hebben van een Human Resource Management pakket per 1 oktober 2022, zodanig dat per 1 januari  2023 het systeem volledig in gebruik genomen kan worden. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van de applicatie van Visma-Raet. Het Human Resource Management pakket moet voldoen aan de wensen en eisen van de gemeente Eemsdelta zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het leveren van een maandelijkse uitvoering van administratieve dienstverlening behoort ook tot de scope van de opdracht. 

In de gewenste situatie wordt een E-HRM-systeem met de volgende functionaliteiten geleverd:
• Personeelsadministratie;
• Salarisadministratie;
• Verzuim- en hersteladministratie;
• Verlofregistratie;
• Werving- en selectiemodule;
• Formatie- en begrotingsmodule;
• Digitale personeelsdossiers met daarin:

o Portfolio;
o Bekwaamheid;
o Gespreksverslagen;
o Opleidingen;

• Management- en signaalrapportages;
• Medewerker- en managementselfservice.

Het E-HRM-systeem dient een geïntegreerde oplossing te zijn die past bij een gemeentelijke organisatie als van opdrachtgever met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, gelet op de eisen en wensen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten. Een systeem dat een hoge mate van standaardisering heeft, welke voldoet aan de gestelde minimale eisen uit het PvE en door inschrijver aangeboden in de inschrijving. Van belang is dat binnen het standaardsysteem flexibiliteit wordt geboden en wordt ‘meebewogen’ met toekomstige ontwikkelingen. Zie voor verdere eisen de aanbestedingsdocumenten.

Voor onderhavige aanbesteding is een beschikbaar budget van €700.000,- voor de eerste vier jaar, inclusief implementatie. Dit bedrag is inclusief alle opslagen en exclusief BTW. Indien het beschikbaar budget onvoldoende blijkt wordt inschrijver gevraagd hier proactief op te acteren via de procedure van Nota van Inlichtingen. Indien geen vragen worden gesteld gaat aanbestedende dienst ervan uit dat inschrijvingen binnen het beschikbaar budget vallen.

Er is gekozen voor het volgen van een Europese openbare procedure. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar, beginnende op 1 juni 2022. Na afloop van voornoemde looptijd kan de overeenkomst door opdrachtgever driemaal met een periode van twee jaar enkelzijdig worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. 

Bron: Tenderned woensdag 2 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253813

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *