Nieuwbouw kindcentrum Bezuidenhout Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kindcentrum Bezuidenhout Den Haag

Impressie: © Lucasstichting

Stichting Lucas Onderwijs beoogt in 2025 nieuwe huisvesting voor de Nutsschool Bezuidenhout en kinderdagverblijf (KDV) Pien DAK in gebruik te nemen in de vorm van een nieuw kindcentrum Bezuidenhout. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de hoek van de Rooseboomstraat en Carel Reinierszkade in Den Haag. Het ontwerp voor het nieuwe kindcentrum geeft met zijn L-vorm ruimte aan een veilig schoolplein en vormt aan de hoek een prominent gezicht met uitzicht op de groene rand rondom de sportvelden. Op deze locatie is thans een andere school gehuisvest, die nieuwbouw krijgt op een andere locatie. Het huidige gebouw aan de Rooseboomstraat 10 wordt gesloopt. De bestaande kelder die nu op de locatie aanwezig is zal gehandhaafd en hergebruikt worden in de nieuwe school. Het gebouw sluit aan op de omgeving van Nieuwe Haagse School-architectuur met de gebouwhoogte, de gele baksteen, de horizontale raamstroken, de expressiviteit op de gebouwhoek en in de vormgeving van de entree met een verwelkomende luifel. Maar het gebouw laat ook een eigen gezicht zien: een rustige, deels speelse en vriendelijke gevel, waarin open en gesloten vlakken elkaar afwisselen en de identiteit van de gebruikers wordt weerspiegeld.
De gebouwopzet met twee gebouwvleugels die de twee partners omvatten biedt de mogelijkheid om de twee gebruikers elk hun eigen plek en identiteit te geven. Tegelijkertijd geven we de doorlopende leerlijn vorm en ontmoeten de partners elkaar in een ruimtelijk hart, dat gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken is.

Het programma van de nieuwbouw bestaat uit:
• Nutsschool Bezuidenhout 3.103 m2 BVO
• Gymzaal 592 m2 BVO
• KDV 529 m2 BVO
Totaal programma 4.224 m2 BVO
Het bruto vloeroppervlak van de kelder is 822 m2 en maakt onderdeel uit van de hierboven genoemde onderdelen. Het schoolplein omvat ca. 1.062 m2 en het speelplein voor KDV ca. 232 m2

Het “definitief ontwerp” is afgerond en goedgekeurd en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. De fase “technisch ontwerp / bestek” is in oktober 2022 gestart. De opdracht voor het werk omvat de gedeeltelijke sloopwerkzaamheden (volledige sloop exclusief de bestaande kelderbak), het bouwrijp maken alsmede de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden (zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch) alsmede de
terreininrichting. Het werk wordt beschreven in een technisch ontwerp / bestek. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

Het werk wordt in één perceel aanbesteed. Het werk omvat de volgende werkzaamheden:
– Sloopwerkzaamheden (gedeeltelijk) en bouwrijp maken;
– Bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
– Installatiewerkzaamheden zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch;
– Terreininrichting.

Beoogd wordt om de opdracht rond week 21 van 2023 voorlopig te gunnen. De definitieve gunning kan plaatsvinden naar verwachting omstreeks week 27 van 2023. De school die het huidige pand gebruikt verhuist uiterlijk in september 2022. Na de
opdrachtverstrekking en de bouwvoorbereiding kan de gedeeltelijke sloop van het huidige pand starten per oktober 2023. De start van de bouw is gepland vanaf december 2023. In deze planning is er voldoende ruimte voor een goede bouwvoorbereiding en voldoende levertijd voor de aannemer. Voor de bouwtijd is vijftien maanden gereserveerd, zodat het nieuwe kindcentrum uiterlijk in de zomervakantie van 2025 in gebruik genomen kan worden. Deze aanbesteding vindt plaats volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
In de selectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2, de gunningsfase. De geselecteerde gegadigden ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige
aanbestedingsstukken op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. In deze tweede fase is er ook een schouw en een informatiebijeenkomst op dinsdag 21 maart 2023 om 10.00 uur. Als gunningscriterium wordt gehanteerd: de laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 17 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279235

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *