HR- en Salarisadministratie – Gemeente Noordenveld – Aanbestedingsnieuws

HR- en Salarisadministratie – Gemeente Noordenveld

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

Noordenveld is een gemeente in het noorden van de provincie Drenthe, ontstaan door de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998. De gemeente bestaat uit de voormalige gemeenten Norg, Peize en Roden.

De aanbestedende dienst voert zelfstandig de personeels- en salarisadministratie uit voor haar gehele organisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van YouForce en Beaufort/Gemal van VISMA raet. De aanbestedende dienst is tevreden over de basisfunctionaliteiten die het huidige systeem biedt. De huidige inrichting is echter zodanig dat de volledige functionaliteit niet wordt benut, hierdoor voldoet het systeem niet meer aan de eisen en wensen van de aanbestedende dienst.

Aanbestedende dienst wil haar HRM-administratie en salarisverwerking uitvoeren op een  klantvriendelijke, rechtmatige, adequate en (kosten) efficiënte wijze. De medewerkers van de gemeente Noordenveld mogen hierbij uitgaan van een tijdige, betrouwbare en correcte uitkering van het salaris alsook de registratie van verlof e.d.. Zowel de leidinggevenden als de medewerkers moeten zoveel mogelijk zelfstandig hun informatiebehoefte en toegewezen taken met betrekking tot de HRM-administratie kunnen uitvoeren.

De focus van de Gemeente in de aanbesteding ligt op het implementeren van een hoogwaardig e-HRM systeem als basis voor ESS/MSS, Salarismodule inclusief pro forma functionaliteit, budgettering & begroting, Formatie planning (koppeling), Personele informatievoorziening, Management Informatie en Dashboard, IKB, Verzuim & de Verzuimbegeleiding (WVP), Digitaal personeelsdossier en digitale ondertekening van documenten, de mogelijkheid tot het realiseren koppelingen. Een totaaloverzicht van hetgeen gewenst is verderop opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en meer specifiek in
het programma van eisen.

Aanbestedende dienst is op zoek naar een SaaS-oplossing die ondersteuning biedt bij de uitvoering van HR- en salarisprocessen. Echter opgemerkt dat de inschrijver zonder maatwerk aan de eisen uit het Programma van Eisen voldoet op het moment van indienen van de inschrijving. Met als doelstelling een SaaS-oplossing t.b.v. personeel- en salarisadministratie die uiterlijk 1 januari 2024 “live is” en voorziet in een capaciteit, functionaliteit en faciliteit met betrekking tot HR en salarisprocessen waaronder:
• gebruiksvriendelijk,
• inrichting en functionaliteiten volgens CAO’s;
• directe/real time inzage in de gegevens van de medewerkers;
• registratie van externe medewerkers;
• accorderen door leidinggevenden middels workflow-functionaliteit;
• beheer van gegevens door medewerkers zelf
• gedegen managementinformatie die eenvoudig is op te stellen;
• ondersteuning door het systeem m.b.v. geautomatiseerde invoercontroles;
• mogelijkheid tot integratie/koppelbaarheid.
• ondersteuning proces ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD)

De Gemeente Noordenveld volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 2 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293367

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *