Werkplek hardware – BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) – Aanbestedingsnieuws

Werkplek hardware – BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

Op dit moment worden er door de opdrachtgever voor de vervanging van de standaard werkplek hardware telkens losse aanbestedingen uitgeschreven. Verder wordt er door de opdrachtgever voor haar interne klanten ook “specials” aangeschaft. Deze “specials” zijn in de regel losse bestellingen van slechts één of enkele stuks. De opdrachtgever faciliteert de ICT voor ca twaalfhonderd medewerkers, drie gemeenteraden, drie colleges en de N.V. BARafvalbeheer. Tijdige vervanging van werkplek gerelateerde ICT hardware is daar een onderdeel van.

De opdracht betreft:

  • Het leveren van (minimaal 3 verschillende A-merk) werkplek-hardware (n.a.v. minicompetitie of via
    een bestelportaal)
  • Het beschikbaar stellen van een bestelportaal met aparte facturatie voor de 5 organisaties.
  • Het merk-onafhankelijk adviseren over werkplek-hardware m.b.t. compatibiliteit, roadmaps etc
  • Het kunnen leveren van overige additionele diensten zoals:

– leveren en plaatsen asset-id,
– leveren en eventueel plaatsen en aansluiten op vijf hoofdlocaties.
– op afroep leveren / voorraadhouden van aangeschafte hardware
– registreren van hardware ten behoeve van Mobile Device Management (KNOX, DEP)
– gecertificeerd afvoeren van oude hardware
– Single point of Contact

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting tussen de €400.000,- en €600.000,- per jaar.  Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde.

Aanbestedende dienst heeft de intentie om met twee inschrijvers een raamovereenkomst te sluiten voor de levering van werkplek gerelateerde ICT hardware en bijbehorende dienstverlening conform de vereisten zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Er wordt met de inschrijvers welke op plek 1 en 2 eindigen een raamovereenkomst afgesloten met een looptijd van twee jaar met de optie om de raamovereenkomst tweemaal te verlengen met één jaar. In het geval één geldige inschrijving wordt ontvangen op deze aanbesteding, zal aanbestedende dienst de raamovereenkomst sluiten met deze inschrijver. Het betreft een Europese openbare procedure op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 2 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293401

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *