Bouwteamaannemer gezocht voor vernieuwbouw ISK Leiden – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamaannemer gezocht voor vernieuwbouw ISK Leiden

Foto: Google Streetview

Bij de herwaardering van het IHP van de gemeente Leiden is besloten om de ISK Leiden blijvend te huisvesten in de hoogbouw aan de Vijf Meilaan te Leiden, de huidige locatie. Na verschillende omzwervingen krijgen de circa 400 ISK leerlingen een vaste plek waar ze het onderwijs kunnen volgen dat hen voorbereid op het reguliere onderwijs in Nederland, en deelname aan het leven in Nederland en onze maatschappij. Kortom, een vaste, veilige thuisbasis waar zij volop kunnen focussen op het onderwijs en hun transitie naar Nederland.

Het gebouw aan de Vijf Meilaan bestaat uit twee delen: de laagbouw en de hoogbouw. Door de komst van het Vlietland College op de locatie van de laagbouw is het noodzakelijk om het kavel aan de Vijf Meilaan te splitsten. De laagbouw zal worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw van het Vlietland College. De gemeente heeft een voorstel gedaan voor de verkaveling van het gebied. In dit voorstel is de groene zone ter plaatste van de hoogbouw gereserveerd voor de ISK. Tussen de gevel van de hoogbouw en de kavelgrens met het Vlietland College is een zone van 4m vrijgehouden. De hoogbouw is sterk verouderd en voldoet niet aan de eisen van de ISK, zowel op ruimtelijk functioneel als technisch vlak. De hoogbouw wordt daarom grondig gerenoveerd ten behoeve van de permanente huisvesting van de ISK. Daarnaast dient de hoogbouw, in verband met de sloop van de laagbouw, daarop aangepast te worden.

Voor de renovatie van de ISK in het gebouw aan de Vijf Meilaan zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:
▪ Levensduur verlengende renovatie voor 40 jaar
▪ Het ontwerp dient te voldoen aan alle wettelijk van toepassing zijnde richtlijnen, waaronder het BBL en de daarin voorgeschreven normen, de gemeentelijke bouwverordening, alsmede aan de criteria die gesteld zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
▪ Uitgangspunt is BENG (Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw). De Scholengemeenschap en de ISK zijn zich ervan bewust dat ons handelen nú effect heeft op de toekomst. De ambitie is dat het schoolgebouw een positieve impact heeft op de gebruikers en de omgeving. De nog te selecteren adviseurs worden uitgedaagd om met slimme ontwerpoplossingen te komen, waardoor het energieverbruik zo veel mogelijk gereduceerd kan worden en ENG benaderd kan worden, als dit kostenneutraal uitgevoerd kan worden.
▪ Het uitganspunt voor het binnenklimaat is Frisse scholen Klasse B.
▪ Een aantal elementen van het gebouw aan de Vijf Meilaan heeft Cultuur historische waarde C en moeten gerespecteerd worden in het ontwerp. Deze onderdelen worden beschreven in de herbestemmingsnotitie (wordt verstuurd in gunningsfase).

De aanbestedende dienst wenst derhalve een bouwteam aannemer te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis en kunde proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken partijen inbrengt. De aannemer wordt in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings- en kostendeskundigheid. De aannemer dient een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemer. De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een Technisch Ontwerp/(stabu-)bestek. Tevens wordt van aannemer een uitvoeringsplanning verwacht. Bij afronding van de bouwteamfase wordt aannemer als eerste gevraagd een aanbieding te doen.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de criteria maakt de Beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf
gegadigden.

Bron: Tenderned zondag 26 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337363

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *