Hoevenbraak Meierijstad klimaat robuust maken – Aanbestedingsnieuws

Hoevenbraak Meierijstad klimaat robuust maken

Foto: pixabay.com

Het bestaande riool is van onvoldoende kwaliteit in Schijndel. De gemeente Meierijstad bestaat uit dertien grotere en kleinere kernen en heeft via de A50, N279 en de Zuid-Willemsvaart een goede logistieke ontsluiting binnen Noord-Brabant, Nederland en Europa. Naast de rioolvervanging wil de gemeente regen- en vuilwater gaan scheiden. Het doel van de uitvoering is om het regenwater zoveel als mogelijk in het plangebied of in de nabijheid van het plan in de grond te infiltreren. Tevens worden een groot gedeelte van het groen en de bestrating vervangen. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Meierijstad de wijk Hoevenbraak in Schijndel klimaat robuust te maken. Door middel van deze aanbesteding wil het gemeentebestuur van de gemeente Meierijstad komen tot een overeenkomst met één partij.

De aanbestedende dienst wenst een eenmalige overeenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van de opdracht. De opdracht is formeel pas afgelopen na het verstrijken van de onderhoudstermijn of garantieperiode. Vanwege het kortlopende karakter van de overeenkomst vindt geen indexering plaats van prijsstijgingen of prijsdalingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om Nationaal openbaar aan te besteden. De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige
inschrijving’. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wordt bepaald op basis van het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 26 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280670

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *