Herstel veiligheid kunstwerken Almere – Aanbestedingsnieuws

Herstel veiligheid kunstwerken Almere

Foto: Google Streetview

Een aantal kunstwerken binnen de gemeente Almere zal in de komende tijd hersteld worden. Het gewenste hersteltempo ligt op circa twee tot zes kunstwerken per jaar in de komende drie jaar.  Jaarlijks wordt het definitieve programma vastgesteld. De aard en de omvang van de opdracht betreft het:
– Ontwerpen van veiligheidsmaatregelen kunstwerken
– Vervangen van delen kunstwerken door een duurzaam alternatief zoals beton of staal en composiet/kunststof.
Deze is niet uitputtend en is slechts om een indruk te krijgen van de opdracht. De genoemde werkzaamheden zullen worden gespecificeerd door middel van de concept bouwteamovereenkomst in de uitvraag. De werkzaamheden worden in beginsel aanbesteed voor twee jaar waarbij er verlenging mogelijk is van twee maal één jaar van de overeenkomst bij wederzijdse tevredenheid.
Bij de opdracht zijn geen opties opgenomen.

Voor dit project is er gekozen voor een Bouwteam model op basis van de UAV-GC. Daarbij wordt er gezamenlijk gewerkt aan het ontwerp. Het contract voor de uitvoering wordt samen met de aannemer opgesteld, waardoor max. ruimte wordt gecreëerd om de aannemer zijn inbreng te laten leveren tijdens het opstellen van het ontwerp en vroegtijdig omgevingsmanagement te kunnen toepassen. Bovendien kan zodoende ook vroegtijdig afstemming over de uitvoering plaats vinden. De aanbesteder acht de volgende en reeds ervaren positieve eigenschappen van een bouwteam benodigd voor dit project:
samen optrekken ontwerp (opdrachtgever/aannemer);
vroegtijdig inbreng deskundigheid en marktkennis aannemer;
vroegtijdig zekerheid over de technische en financiële haalbaarheid en consequenties van het ontwerp;
flexibiliteit tot laat in het ontwerpproces;
commitment van de aannemer aan het ontwerp;
vermindering faalkosten in de uitvoering;
soepele uitvoering;
laten ondersteunen cq. ontzorgen door de aannemer (tijdens ontwerp en uitvoering);
optimale invulling omgevingsmanagement;
maximaal bewerkstelligen van de doelstellingen in het project.
Vanwege het dubbele karakter van de opdracht, 1
e fase uitwerking ontwerp naar DO bouwteam en 2e fase uitvoering van het werk, worden er voor beide fasen de meeste passende contractvormen en bijhorende voorwaarden toegepast.

De aanbestedingsprocedure betreft de Nationale niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Als (sub)criteria zullen daarbij onder meer gelden (in willekeurige volgorde):
– Visie op samenwerking;
– Omgevingsmangement
– Risicobeheersing;
– Projectbeheersing.
– Duurzaamheid
De genoemde BPKV-criteria in de aankondiging betreffen concept criteria. In de 
inschrijvingsleidraad zullen deze definitief aangegeven worden. Na selectie zullen de gegadigden die een inschrijving mogen doen rekening moeten houden met hetgeen in de inschrijvingsleidraad van hen wordt gevraagd.

Bron: Tenderned zaterdag 12 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255768

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *