Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat IJsselstein – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat IJsselstein

Foto: Google Streetview (2010)

De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en kan worden herontwikkeld tot een bestemming wonen, maatschappelijke doeleinden en/of lichte vormen van bedrijven passend in de woonomgeving inclusief het bijbehorende parkeren.

Het voornemen is om het gebouw met dat doel te verkopen. Behoud van waardevolle elementen van de voormalige school, zoals de gevelversiering op de zijgevels en de entree, is één van de uitgangspunten.
De gemeente wil de markt uitdagen om te komen tot een weloverwogen voorstel. Voorstellen worden op kwaliteit en prijs beoordeld door niet bij voorbaat veel uit te sluiten door  het stellen van specifieke of aanvullende, bovenwettelijke, eisen. Al spelen deze zaken  natuurlijk wel mee in de beoordeling. Het betrekken van de markt vindt plaats  door middel van een Europese Aanbesteding. De Historische Kring IJsselstein (HKIJ) wordt betrokken worden bij de keuze van de ontwikkelaar/aannemer.

Tijdspad
Het college heeft op 8 juni 2021 besloten de aanbesteding en bestemmingswijziging te willen voorbereiden. Indien de raad voor de zomer 2021 instemt met het voorbereidingsbudget kan de Europese Aanbesteding in het derde kwartaal 2021 worden gepubliceerd. Naar verwachting is de geselecteerde koper dan in het eerste kwartaal 2022 bekend. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan. De verwachting is dat vanaf 2023 daadwerkelijk gestart kan gaan worden met de werkzaamheden.

Bron: Gemeente IJsselstein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *