N256 bypass Zandkreekdam en vervangen 2x verkeersregelinstallatie – Aanbestedingsnieuws

N256 bypass Zandkreekdam en vervangen 2x verkeersregelinstallatie

Overzicht van de huidige en de nieuwe landbouwroute. kaart: © Provincie Zeeland

De verkeersregelinstallatie Zandkreekdam routeert het verkeer van de N256 over de beide sluishoofden van de Zandkreeksluis (bypass). De besturingsinstallatie van de sluis en de bruggen is van Rijkswaterstaat (RWS). De verkeersregelinstallatie is van de Provincie Zeeland. De verkeersregelinstallatie gestuurde regeling (K835 en K837) dient vervangen te worden door een PLCinstallatie welke in een later stadium geïntegreerd kan worden met de nog aan te brengen nieuwe PLC installatie van de brug/sluis van RWS. Daarnaast dient er een nieuwe landbouwweg gerealiseerd te worden tussen de parallelweg (1e Deltaweg)
en de (fietspad)aansluiting van de bypassroute. Deze landbouwweg vervangt de huidige route welke langs bebouwing loopt en zal hiermee bijdragen aan een minimalisering van de overlast voor de bewoners. Daarnaast zal de doorstroming voor het landbouwverkeer worden verbeterd doordat landbouwvoertuigen gebruik kunnen maken van het fietspad over de westelijke brug van de Zandkreeksluis wanneer de bypassroute in gebruik is voor het wegverkeer. De landbouwweg kan ook gebruikt worden als calamiteitenroute voor autoverkeer in geval van een stremming op de N256.

In hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd (indicatief):
Verkeersregelinstallatie, het vervangen van:
de verkeersregelinstallatie gestuurde regelkasten door regelkasten met PLC;
signaalgevers (dynamische informatiepanelen);
alle kabels ten behoeve van de signaalgevers.
Landbouwweg, het realiseren van:
de nieuwe landbouwweg;
een aansluiting van de nieuwe landbouwweg op de bypass Zandkreeksluis;
een aansluiting van de nieuwe landbouwweg op de parallelweg (1e Deltaweg);
een toegangssysteem ten behoeve van het afsluiten en vrijgeven calamiteitenroute landbouwweg voor autoverkeer;
Het herinrichten van het fietspad van de bypass Zandkreeksluis (o.a. het realiseren van een drempel, realiseren opstelvak voor landbouwverkeer en realiseren van een passeerstrook);
een toegangssysteem tot de rijbaan van de bypass voor landbouwverkeer;
openbare verlichting langs de nieuwe landbouwweg.
Ontwerpvrijheid heeft (deels) betrekking op:
Het voldoen aan de zettingseisen en de wijze van het realiseren van de zettingseisen;
Opbouw van verhardingen in relatie tot levensduur;
Hergebruik van materialen;
De bouwmethode;
De uitvoeringsfase en fasering, specifiek m.b.t. de grondwerkzaamheden ophoging en restzetting;
De (locatie van de) besturingskast(en);
Het kabelnetwerk voor de besturing en voeding van de systemen;
Hergebruik van bestaande kabels / het leggen van nieuwe kabels;
De locatie van detecteren van landbouwverkeer op de bypass over de westelijke brug.

De aanleiding voor het vervangen van de (onderdelen van) verkeersregelinstallatie (regelkasten, signaalgevers en kabels) is einde levensduur. Daarmee loopt de provincie Zeeland het risico dat sprake kan zijn van uitval van onderdelen. De aanleiding voor het realiseren van de landbouwweg is: “De landbouwweg vervangt de huidige route welke langs bebouwing loopt en zal hiermee bijdragen aan een minimalisering van de overlast voor de bewoners. Daarnaast zal de doorstroming voor het landbouwverkeer worden verbeterd doordat landbouwvoertuigen gebruik kunnen maken van het fietspad over de westelijke brug van de Zandkreeksluis wanneer de bypass-route in gebruik is voor het wegverkeer. De landbouwweg kan ook gebruikt worden als calamiteitenroute voor autoverkeer in geval van een stremming op de N256.

Provincie Zeeland is voornemens de opdracht tot ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden te verlenen in de vorm van geïntegreerd contract, Design & Construct, met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). In aanvulling op de UAVGC 2005 kunnen aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst worden opgenomen. De aanvullingen zullen in de inschrijvingsfase aan de inschrijvers worden verstrekt. De planning van de uitvoering van de opdracht is opgenomen in de Basisovereenkomstm, zoals nu bekend is, is de eindoplevering 30 september 2022. De gevolgde procedure is de nationaal openbare procedure. 

Bron: Tenderned 22 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231082

1 thought on “N256 bypass Zandkreekdam en vervangen 2x verkeersregelinstallatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *