Herontwikkeling Dulon College Ede tot een energieneutrale unilocatie (aannemer) – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Dulon College Ede tot een energieneutrale unilocatie (aannemer)

Foto: Google Streetview

De Christelijke Onderwijs Groep Vallei en Gelderland-Midden (COG) heeft het voornemen het onderwijsgebouw van het Dulon College aan de Reehorsterweg 80 in Ede te herontwikkelen. Zij heeft een bouwkundig/architectonisch ontwerp laten maken door architectenbureau cepezed. Het installatietechnisch ontwerp inclusief het bouwfysica-advies is door Deerns Nederland opgesteld. Het constructie-ontwerp is door ingenieursbureau Zonneveld gemaakt. Om tot uitvoering van het ontwerp te komen, heeft COG een aanbesteding uitgeschreven in twee percelen:
A. Voor de bouwkundig aannemer – tevens coördinerend aannemer;
B. Voor de installatietechnisch aannemer (in nevenschikking met de coördinerend
aannemer)

Het huidige onderwijsgebouw dateert uit 1995 en beslaat circa 12.500 m2 bruto vloeroppervlak. Het gebouw wordt gestript tot op de betonnen draagconstructie en weer opgebouwd en uitgebreid tot en energieneutraal onderwijsgebouw van totaal circa 14.600 m2. Deze aanbesteding betreft de sloop en bouw van de bouwkundige en constructieve elementen alsmede de herinrichting van het terrein (perceel A) en de sloop en bouw van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, ICT- en transportinstallaties (perceel B).
Het project wordt voor beide percelen aanbesteed op basis van een Definitief Ontwerp met een technische omschrijving, een Bill of Quantities, een model samenwerkingsovereenkomst en een model uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV 2012. Zij vormen bij elkaar de vraagspecificatie. Het Definitief Ontwerp(DO)  wordt in bouwteamverband uitgewerkt tot een Technisch
Ontwerp met bestek. De winnende inschrijver participeert hierbij in het Ontwerpteam en krijgt hiervoor een betaalde adviesopdracht op basis van DNR 2011 (herziening 2013). Op basis van het technisch ontwerp met bestek wordt met de winnende inschrijver een aannemingssom overeengekomen en wordt de uitvoeringsovereenkomst gesloten. Het technisch ontwerp met bestek valt binnen de opdrachten van architect en adviseurs. De winnende inschrijver is verantwoordelijk voor de uitwerking in een uitvoeringsgereed ontwerp en
voor de uitvoering van de werkzaamheden die staan beschreven in de stukken die bij aanvang van de gunningsfase van deze aanbesteding worden verstrekt. Architect en adviseurs hebben namens
aanbestedende dienst na het technisch ontwerp alleen nog een toetsende rol.

De voorlopige gunningsbeslissing staat voor beide percelen gepland voor medio augustus 2021. Daarna is de volgende planning op hoofdlijnen van toepassing:
• Vaststelling Technisch Ontwerp en bestek: 27 oktober 2021
• Start sloop-/realisatiefase 10 januari 2022
• Oplevering 28 juli 2023
• Ingebruikname 31 juli 2023
De aanbestedende dienst houdt zich te allen tijde het recht voor om van bovenstaande planning af te wijken.

De aanbestedingsprocedure is een niet-openbare aanbesteding en dus zijn er twee fasen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich uiterlijk tot 24 mei 2021, vóór 18.00 via TenderNed aanmelden als gegadigde. Door het indienen van een aanmelding gaat de gegadigde tevens akkoord met de procedure. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Beste PrijsKwaliteitVerhouding (BPKV)’ één inschrijver per perceel te selecteren.

Bron: Tenderned 22 april 2021  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225914

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *