Herinrichting Wijk bij Duurstede aan de Zandweg, met groen en verlichting – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Wijk bij Duurstede aan de Zandweg, met groen en verlichting

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de herinrichting van de Zandweg. De selectieleidraad ervoor is opgesteld door Roelofs Groep. Daaruit blijkt dat de gemeente vindt dat De Zandweg en de Steenstraat in Wijk bij Duurstede aan onderhoud toe zijn. Gemeente Wijk bij Duurstede ziet hierin het ideale moment om niet alleen in te zetten op het onderhoud, maar ook het snelheidsregime aan te passen, wijze van parkeren te vernieuwen en verhardingstypes beter aan te laten sluiten bij het gewenste gebruik van de straat.

fragment Zandweg ©Goes 2023

Het project herinrichting Zandweg behelst het compleet vernieuwen van de verhardingen op de Zandweg tussen de rotonde Remus en de Steenstraat, het herinrichten en vernieuwen van de weg en het riool in de Steenstraat tussen de Zandweg en de Karel de Grotestraat. Voor beide straten geldt dat ook trottoirs, parkeerplaatsen, fietspaden en het groen volledig binnen deze opgave zullen worden vervangen. Binnen dit project, maar buiten deze opdracht zal tevens de VRI ter hoogte van de voetgangersoversteek bij de Madelinushof en de openbare verlichting worden vervangen. Binnen deze opdracht is dan wel weer de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Frankenweg voorzien.

Al in 2016 en in 2017 is een projectgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van nieuwe plannen voor de Zandweg. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het
besluit genomen hoe de nieuwe Zandweg eruit moet komen te zien. Deze visie is daarna uitgewerkt in een RAW-bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen.
Gemeente Wijk bij Duurstede is nu gestart met de aanbestedingsprocedure die zich richt op het selecteren van één Hoofdaannemer die het werk zal gaan uitvoeren. Omdat het geraamde bedrag voordeze opgave boven de drempel voor nationaal openbaar aanbesteden ligt en de gemeente het vermoeden heeft dat dit werk mogelijk interessant kan zijn voor veel partijen is besloten de aanbestedingsprocedure op te knippen en eerst te komen tot een selectie van vijf partijen die uiteindelijk zullen worden toegelaten tot de gunningsfase.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
• Verwijderen verharding van elementenverhardingen;
• Verwijderen verharding van asfalt;
• Verwijderen funderingslagen;
• Verwijderen van diverse terreininrichtingselementen;
• Grondwerk voor cunetten en riolering;
• Aanbrengen HWA IT-riolering van beton;
• Aanbrengen van inspectieputten van beton;
• Aanbrengen elementenverharding;
• Aanbrengen asfaltverhardingen en coatingen;
• Aanbrengen kantopsluitingen van betonbanden;
• Aanbrengen groenvoorzieningen;
• Bijkomende werkzaamheden.
Verleggingen van kabels en leidingen zijn in de afrondende fase. Gemeente verwacht dat deze
verleggingen tijdig gereed zijn voor aanvang van dit werk. Ook de bestaande bomen zijn (exclusief de
stobben) reeds gekapt.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

– Co2-bewust certificaat,

– VCA certificaat,

– Kwaliteitszorgsysteem,

– Kennis en ervaring met uitvoering van een weg- en rioolreconstructie in stedelijk gebied,

– Kennis en ervaring met uitvoering van een wegreconstructie in stedelijk gebied waarbij de vervanging van groen en bomen onderdeel was van de opgave,

– Kennis en ervaring met uitvoering van een wegreconstructie in stedelijk gebied waarbij omgevingsmanagement onderdeel was van de opgave

Bron: Tenderned, 6 juni 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300126/documenten

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *