Herinrichting sportpark De Leemput – Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting sportpark De Leemput – Meierijstad

Foto: Google Streetview

Het huidige sportpark De Leemput aan de Oude Molenheide 12 te Schijndel biedt huisvesting aan de honk- en softbalvereniging Starlights en aan korfbalvereniging VMS’21. De velden van de Starlights zijn toe aan een grondige renovatie en door de recente fusie van twee korfbalverenigingen is er de behoefte aan een 2e kunstgras korfbalveld. De huidige inrichting van het sportpark voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen van de sportbonden. Het is dan ook noodzakelijk het sportpark inclusief parkeerplaats grondig te renoveren, waardoor er een toekomstbestendig sportpark ontstaat. In de nieuwe situatie krijgt de parkeerplaats en het kunstgras korfbalveld een andere locatie, waardoor er ruimte ontstaat voor een volwaardig honk- en softbalveld. Door de grondige herpositionering is het tevens noodzakelijk ondergrondse infrastructuur aan te passen. Het werk zal gefaseerd uitgevoerd dienen te worden, waarbij de prioriteit op korte termijn ligt op de realisatie van de twee nieuwe kunstgras korfbalvelden inclusief de parkeerplaats. In een tweede fase zal het huidige honk- en softbalveld aangepakt worden. Voor nadere tijdsbepaling wordt verwezen naar het raamcontract. De exacte verdeling van de fasen en de bijbehorende werkzaamheden is mede afhankelijk van de planning van het aanpassen van de nutsleidingen en de benodigde vergunningen. De uitwerking hiervan is ingezet en wordt door de opdrachtgever nader verzorgd. Gelet op deze nadere uitwerking en de definitieve afstemming met de verenigingen is de uitwerking nog niet definitief. Er is dan ook gekozen voor een uitwerking middels een RAW raamovereenkomst. Dit betekend dat na gunning samen met de inschrijver de definitieve opdracht nader wordt vormgegeven door middel van één of meerdere deelopdrachten.

aanbesteder volgt met deze aanbesteding de nationale openbare procedure. De aanbestedende dienst wens een eenmalige overeenkomst aan te gaan en deze overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van de opdracht. Deze aanbesteding wordt gegund op basis van economische meest voordelige inschrijving (EMVI)-laagste prijs. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan de in deze uitnodiging tot inschrijving gestelde eisen en de laagste prijs heeft geboden.

Bron: Tenderned woensdag 5 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275012

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *