Herinrichting Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat Utrecht

Foto: gemeente Utrecht.nl

De gemeente Utrecht kiest voor een aantrekkelijke openbare ruimte in het centrum van de stad. Een openbare ruimte die het domein van voetgangers en fietsers is en waar autoverkeer te gast is. De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat bieden een aantrekkelijke mix van wonen, winkelen en horeca. Tevens vormen deze straten een belangrijke schakel in het netwerk voor voetgangers en fietsers van en naar het
kernwinkelgebied én liggen op de drukke fietsroute van en naar het Utrecht Science Park. Een herinrichting van de openbare ruimte, waarbij de fietser en voetganger centraal staan, moet de belevings en verblijfswaarde en de doorstroming van de fietsroute verhogen. De herinrichting draagt tevens bij aan een prettiger woon- en werkomgeving, betere bereikbaarheid en economische vitaliteit. Het projectgebied omvat de volledige breedte van gevel tot gevel van de Nachtegaalstraat – tussen de Maliesingel en de Maliebaan – en de Burgemeester Reigerstraat – tussen de Maliebaan en de rotonde bij het Wilhelminapark. In de nieuwe situatie zal, over de gehele lengte van beide straten, een snelheidslimiet van 30km/u gaan gelden. De rijbaan wordt voorzien van rood asfalt met een middenstrook van streetprint. Het autoverkeer
zal de rijbaan met de fietsers delen. De vrijliggende fietspaden op de Nachtegaalstraat komen te vervallen. Aan weerszijden van de rijbaan liggen brede trottoirs aan de gevelzijde met aan de straatzijde op gelijk niveau de functiestroken. Functies zoals parkeren, laden en lossen, fietsen stallen, groen/bomen, terrassen en verlichting krijgen hier een plek.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

  • opbreken en afvoeren van bestaande verhardingen incl. eventuele aanwezige fundering (ca.8000 m2 asfalt en ca. 7000 m2 elementenverharding);
  • leveren en aanbrengen van nieuwe verhardingen (ca. 6000 m2 asfalt en ca. 9000 m2 gebakken elementenverharding);
  • vervangen van bestaande kolken (ca. 180 stuks) en kolkaansluitingen (ca. 850 m-1);
  • (deels) vervangen en vernieuwen van straatmeubilair (o.a. palen, banken, prullenbakken, brievenbussen, fietsenrekken, etc.);
  • toepassen van verkeersmaatregelen (o.a. omleidingsroutes)

Maar of het nou wel zo’n goed idee is zo’n fietsstraat in een winkelgebied is zeer twijfelachtig. De Kruisstraat in Eindhoven is zo’n fietsstraat in een winkelgebied. Het plan daarvoor is van 2011 en men is daar na 9 jaar nog niet uit de problemen. https://indebuurt.nl/eindhoven/genieten-van/hier-is-in-eindhoven-volgens-jullie-niet-over-nagedacht~99889/ . Het is echter blijkbaar niet alleen Eindhoven waar er ontevredenheid is over het fietsstraat gedoe. Verkeerskunde weidde er in 2013 een onderzoek aan dat dat duidelijk is over de fietsstraat. https://www.verkeerskunde.nl/artikel/hoe-verkeersveilig-zijn-fietsstraten-vk-7-2013

Bron: Tenderned 5 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189093

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *