Herinrichting Middenweg Centrumwaard – Gemeente Dijk en Waard – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Middenweg Centrumwaard – Gemeente Dijk en Waard

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De opdracht betreft de herinrichting van Middenweg Centrumwaard met de daarop aansluitende rijbanen, fietspaden en voetpaden. Het gaat hier om de Middenweg vanaf de Beukenlaan tot voorbij de Bickerstraat. De Middenweg is de eerste, en daarmee de oudste weg van Heerhugowaard. Aangelegd na het droogleggen van de polder vanaf 1631. Langs de weg werden boerderijen gebouwd. De Middenweg van weleer bestond uit lange bomenrijen met aan weerzijden een sloot met bruggetjes naar de huizen. In de loop van jaren zijn delen van de Middenweg aangepast aan de nieuwe tijd. Zo ook het deel ter hoogte van Centrumwaard, het oude (winkel)centrum van Heerhugowaard. Waar voorheen sloten lagen, liggen nu fietspaden. Ook de meeste bomen zijn in de loop van tijd verdwenen. Het oude beeld van de Middenweg met bomen wil de gemeente herstellen met een inrichting die daarbij past.

Om te komen tot een nieuwe en passende inrichting van het (oude) centrumgebied, is een participatietraject aan vooraf gegaan. Een belangrijke wens was het vergroten van de leefbaarheid. Ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. De nieuwe inrichting is hier de uitkomst van. Aan de zijde van de winkels worden het trottoir en het fietspad bestraat met gebakken materialen. Het trottoir aan de overzijde wordt uitgevoerd in betontegels. Door de as van de rijbaan op te schuiven, ontstaat ruimte om aan de zijde van de winkels een fietspad aan te leggen dat in twee richtingen is te berijden. De rijbaan bestaat vooral uit rood asfalt dat wordt voorzien van streetprint. De parkeervakken worden verhoogd aangelegd. Dat wil zeggen, op hetzelfde niveau als de voet- en fietspaden. Om de leefbaarheid te vergroten, worden bomen, groenvakken en fietsenrekken aan de openbare ruimte toegevoegd. De openbare verlichting wordt vernieuwd. Verder wordt het riool vervangen. Het bestaande gemengde stelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het bestaande riool bestaat veelal uit nevenriolen in de voet- en fietspaden. Het nieuwe vuil- en hemelwaterriool komt in de rijbaan. Het hemelwaterriool mondt uit in de sloot langs de Cromhoutstraat. Het proces om te komen tot een nieuwe inrichting loopt al vele jaren. Het is daarom een langgekoesterde wens van bewoners, winkeliers en winkelend publiek om zo snel mogelijk met deze werkzaamheden te starten. Echter, in mei 2024 wordt gestart met de aanleg van een spooronderdoorgang in de Zuidtangent. Dit werk loopt door tot 2026. Om het verkeerssysteem van Heerhugowaard niet te belasten, mogen de werkzaamheden aan de Middenweg en de Zuidtangent niet gelijktijdig plaatsvinden. Anders gezegd: de rijbaan van de Middenweg moet voor doorgaand verkeer volledig beschikbaar zijn voordat de werkzaamheden aan de Zuidtangent starten. Om gehoor te geven aan de wens om dit deel van de Middenweg op te knappen en niet te wachten tot 2026, is een verplichte werkvolgorde voorgeschreven.

Voor dit alles heeft de gemeente Dijk en Waard een nationaal niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Hetgeen wil zeggen dat uit de aanmeldingen een vijftal gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned donderdag 16 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288954

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *