Herinrichting Mauritsweg fase 3 – Gemeente Stein – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Mauritsweg fase 3 – Gemeente Stein

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Het uit te voeren werk in deze aanbesteding is gelegen in de gemeente Stein en het betreft de herinrichting van de Mauritsweg.
Dit bestek heeft betrekking op fase 3 en betreft het oostelijk deel van de Schinekstraat tot aan de rotonde Heidekampweg/Stadhouderslaan. Fase 3 sluit aan op fase 2 welke reeds in 2020 gerealiseerd is.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Opbreken en aanbrengen elementenverharding;
d. Opbreken, frezen en aanbrengen asfaltverharding;
e. Opbreken en aanbrengen kolken en kolkaansluitingen;
f. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
g. Opbreken en aanbrengen verkeersborden;
h. Aanbrengen natuursteen geleidebanden;
i. Aanbrengen markering;
j. Aanbrengen plantgatverbeteringen tbv groenvoorzieningen;
k. Aanbrengen groenvoorzieningen;
l. Overige bijkomende werkzaamheden.

Het werk dient te starten op 5 juni 2023. Bovenstaande tijdsbepaling heeft betrekking op alle werkzaamheden met dien verstande dat het aanbrengen van de beplantingen gebeurt in het plantseizoen direct aansluitend aan de betreffende fase.
De onderhoudstermijn bedraagt twaalf maanden voor alle werkzaamheden. Voor de cultuurtechnische werkzaamheden geldt een nazorgperiode van twaalf maanden, doch minimaal één volledig groeiseizoen van 1 april tot 1 april. De onderhoudstermijn voor cultuurtechnische werkzaamheden wordt met één jaar verlengd indien inboet meer dan 20% bedraagt.

Aanbesteder volgt de openbare procedure. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen
in de aanbestedingsdocumenten zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van de laagste prijs. 

Bron: Tenderned donderdag 23 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292500

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *