Beveiligingsdiensten Crisisbeheersing – Krimpen aan den IJssel – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten Crisisbeheersing – Krimpen aan den IJssel

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

De afgelopen jaren zijn er (landelijke) crises geweest waarbij de (acute) inzet van beveiligingsdiensten noodzakelijk was. Dit betrof onder andere de coronapandemie, opvang Oekraïners en opvang asielzoekers. De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt dat zij bij crises op een snelle en adequaat dient te reageren. Naast grote landelijke crises die lokale inzet vragen, heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een crisisbeheersingsorganisatie die 24/7 paraat is indien bevolkingszorgprocessen ingezet moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren van een opvang locatie na ontruiming bij brand zijn, bij uitval vitale infrastructuur of inzet rond huldigingen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil een raamovereenkomst die ingezet wordt bij zowel langdurige als kortlopende crisis.

De jaarafname zal veel fluctueren. Kortdurende heftige crises komen in Krimpen aan den IJssel gelukkig weinig voor. De inzet die we als gemeentelijke crisisorganisatie ten behoeve van langdurige landelijke crises doen, is afhankelijk van de duur van de crisis en het moment van transitie naar de verantwoordelijke ministerie of organisatie. Onze ervaring is dat het aantal uren zal variëren tussen de 0 en ongeveer 14.500 uur per jaar.

De opdrachtgever heeft het voornemen om de raamovereenkomst in te laten gaan op 01 mei 2023 voor een looptijd van vierentwintig maanden. De gemeente is bevoegd de opdracht tweemaal met telkens een periode van maximaal één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen. Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten beoordeeld worden. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 23 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292236

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *