Herinrichting Kraayenstein fase 2 – Gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kraayenstein fase 2 – Gemeente Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Kraayenstein is een jaren 70 woonwijk, ontworpen met een kenmerkende woonerfstructuur. De wijk heeft veel overbodige verharding en geeft niet altijd even duidelijk aan voor welke weggebruiker deze bedoeld is. Het aanwezig groen kent achterstallig onderhoud, is nauwelijks onderhouden en ondersteunt de structuur van de wijk niet. Bomen zijn in de loop der jaren volwassen geworden, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Te grote bomen (1ste orde) op een te kleine standplaats, waardoor de verharding om de bomen opgedrukt is. Ook door slechte grondcondities kan wortelopdruk ontstaat en/of zien bomen er slecht uit. Dit geeft problemen in de openbare ruimte, de toegankelijkheid wordt bemoeilijkt. Bomen tussen parkeervakken zorgen ervoor dat de parkeervakken niet optimaal te gebruiken zijn, waardoor overal wordt geparkeerd. Kraayenstein is toe aan een opknapbeurt om de buitenruimte aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

De opdracht betreft het herinrichten van de openbare ruimte volgens het ontwerp van Ingenieursbureau Den Haag. De scope van het project betreft:
• Herinrichting van de Molenbrink, Abdijbrink, Noorderbrink, Zuiderbrink, de pleintjes en langzaam verkeersroutes, Molenpark, groenzone rondom de Brinken en de Brink.
• Herinrichting van het pleintje voor het wijkcentrum de Wiekslag.
• Het Molenpark betreft geen gehele herinrichting van het groen. De voetpaden worden geklinkerd en er worden speeltoestellen geplaatst.
• De Brink wordt aangepast door de rijbaan te versmallen en de parkeervakken worden als parkeerhavens aan één zijde van de weg gesitueerd.
Seze aanbesteding  betreft herinrichting van Kraayenstein fase 2. Het plangebied bestaat voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:

• Opbreken en aanbrengen elementen verhardingen;
• Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair
• Verwijderen en aanbrengen bebordingen en belijning;
• Aanbrengen natuurvriendelijke inrichting van de waterkant;
• Coördinatie t.b.v. het verwijderen, verplaatsten en aanbrengen van openbare verlichting (kabels, kasten, masten enz.), bomen en groen door derden;
• Riolering: vervanging van de huisaansluitingen.
• Toepassen diverse verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen enz;
• Omgevingsmanagement (in aanvulling op omgevingsmanagement vanuit opdrachtgever).

Hoeveelheden in hoofdlijnen (circa)
• 14.000 m2 straatwerk dikformaat
• 12.000 m2 Elementenverharding
• 14.000 m2 Aanbrengen groen

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 19 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286105

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *