Actualisatie overstromingsscenario’s provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Actualisatie overstromingsscenario’s provincie Noord-Brabant

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta willen de overstromingsmodellen voor doorbraken vanuit de primaire waterkeringen actualiseren voor het overstroombare gebied gelegen in de beheergebieden van waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel dat wordt omsloten door:
– de primaire waterkeringen langs de Maas, de Bergsche Maas, de Donge, de Amertak, de Amer, het Hollands Diep, het Volkerak, het Schelde-Rijnkanaal en het Zoommeer, voor zover deze onderdeel vormen van de normtrajecten van de voormalige dijkringen 34, 34a, 35, 36, 36a en 58;
– de hoge gronden Noord-Brabant, doorsneden door regionale rivieren, kanalen en beken.

De hiervoor onderscheiden projectonderdelen zijn:
a. Het bouwen, testen en documenteren van een actueel overstromingsmodel waarmee overstromingssimulaties kunnen worden doorgerekend met doorbraken vanuit primaire keringen;
b. Het definiëren en uitvoeren van een basisset overstromingssimulaties.

Het modelinstrumentarium waarin de actualisatie van de overstromingsscenario’s moet worden opgeleverd is D-HYDRO van Deltares. D-HYDRO is software waarmee hydrodynamische simulaties gemaakt kunnen worden op ongestructureerde roosters (‘flexible mesh’). Met de keuze voor D-HYDRO wordt aangesloten op de aanpak van waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat.

De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor de uitvoering van diensten. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar en zes maanden, en gaat in op 17 april 2023. De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden steeds met één maand te verlengen totdat de doelstellingen zijn behaald. De provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De provincie hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium: ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285708

Bron: Tenderned donderdag 19 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *