Herinrichting Kortenhoefsedijk gemeente Wijdemeren – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kortenhoefsedijk gemeente Wijdemeren

Kortenhoefsedijk
Foto: © gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de Vreelandseweg  tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn:

  1. Veiligheid en doorstroming van verkeer.
  2. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk.
  3. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
– het verwijderen van kolken en kolkleidingen;
– het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
– het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen;
– het verwijderen en aanbrengen van damwand;
– het herstellen van damwand;
– het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen;
– het verwijderen van bebording en wegmeubilair;
– het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
– het toepassen van bemaling;
– het aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
– het aanbrengen van kolken en kolkleidingen;
– het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat;
– het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het uitvoeren van herstraat werkzaamheden;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen;
– het aanbrengen van bebording en wegmeubilair;
– het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Voor dit project worden de werkzaamheden samengevoegd. Er dient rekening te worden gehouden met zowel een snelle realisatie, de fasering, de complexiteit en de toegang van het werk voor voldoende bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. De motivering voor de samenvoeging is dat er sprake is van een grote mate van samenhang en constructieve afhankelijkheid en dat door de complexe fasering in het werk, de benodigde coördinatie, de tijdsdruk en de samenloop van de verschillende disciplines, samenvoeging noodzakelijk is. De diverse werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aard en samenhang van de werkzaamheden, de omvang van het project en de werkzaamheden geven naar het oordeel van de aanbestedende dienst geen beperking voor de marktpartijen om in te schrijven.

Op basis van de inschrijvingsleidraad, de aanbestedingsdocumenten, de Nota van Inlichtingen en de gunningscriteria en overeenkomstig de vereisten die aan de inschrijving worden gesteld in de inschrijvingsleidraad verwerkt elke inschrijver zijn plan van aanpak in een inschrijving. De inschrijver dient zijn inschrijving in bij de contactpersoon van de aanbestedende dienst.

Start van de werkzaamheden is voorzien op  1 december 2020 en einde uitvoering 30 september 2021. 

Bron: Tenderned 24 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206573

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *