Levering en onderhoud voertuigen Regio Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud voertuigen Regio Gooi en Vechtstreek

©ZaZ 2019

In de regio Gooi en Vechtstreek maken circa 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding). Deze groep kan vanwege beperkingen geen gebruik maken van eigen of openbaar vervoer. Hiervoor is de inzet van de voertuigen voor deze diensten benodigd. De dienstverlening van dit vervoer wordt afgestemd op de behoefte en eventuele beperkingen en handicaps van de reiziger, dit gebeurt onder andere met behulp van een gevarieerd wagenpark met (gedeeltelijk) aangepaste voertuigen. Al een aantal jaar is het de wens van gemeenten om te komen tot gecombineerd doelgroepenvervoer.
In 2018 is hiernaar een eerste verkenning gestart met een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de organisatie. Tot op heden werd het vervoer en de bijkomende dienstverlening namens gemeenten aanbesteed, totdat besloten werd om het anders in te richten door het vervoer in eigen beheer te nemen. Hiervoor hebben de acht gemeenten in de regio (Gooi en Vechtstreek) een gezamenlijke organisatie (Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.) opgezet voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. De overwegingen van de gemeenten voor het inbesteden en bundelen van het Wmo-vervoer, het
leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de organisatie, zijn,:

  • Optimalisatie van investeringen in voertuigen en technologie;
  • Uniformiseren en verbeteren van de arbeidsvoorwaarden;
  • Efficiënter uitvoeren van de ritplanning en verbeteren van de klantenservice;
  • Verbeteren inzet van de chauffeurs (voor beide vervoersvormen) en daarmee tevens verlagen van drukte en ziekteverzuim;
  • Optimalisatie van het wagenpark (inzet voertuigen voor beide vervoersstromen);
  • Betere afstemming van het wagenpark op de vervoersbehoefte van de reizigers;
  • Toepassen van nieuwe technologieën en infrastructuur op het wagenpark (innovatie en duurzaamheid).

De activiteiten die deze organisatie zal uitvoeren vallen onder de werkingssfeer van de Wet Personenvervoer 2000 en zijn daarmee (taxi) vergunningsplichtig.

De opdracht betreft de levering en onderhoud van diverse voertuigen ten behoeve van inwoners met beperkingen. Vanwege de verschillende doelgroepen zet opdrachtgever in op een gecombineerd   wagenpark, waarbij Inschrijver rekening dient te houden met kwalitatieve en ergonomische aspecten die van essentieel belang zijn om de veiligheid en comfort van de specifieke doelgroepen te kunnen
waarborgen. Gelet op de typen voertuigen is de opdracht verdeeld over drie percelen, waarvan ieder perceel twee categorieën voertuigen heeft Het samenvoegen van de verschillende modellen voertuigen in één opdracht zou mogelijk leiden tot een beperking van de relevante markt.

Inschrijvers mogen zelfstandig of als Combinatie inschrijven op één perceel of meerdere percelen en kunnen gecontracteerd worden voor één of meerdere percelen.

Perceel 1 
Levering en onderhoud van 12 Zero emission taxi’s; bieden ruimte aan 1 chauffeur met een passagier op de bijrijder stoel,achterin 3 passagiers en laadruimte van minimaal 400 liter volgens de VDA meetmethode met stoelen rechtop. Geleverd uiterlijk 1 april 2021 en een optie op nog 5 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Levering en onderhoud van 24 Zero emission taxi’s, bieden ruimte aan 1 chauffeur met passagier op de bijrijder stoel, achterin 3 passagiers en laadruimte van 300 liter volgens de VDA meetmethode metstoelen rechtop.Geleverd uiterlijk 16 juli 2021 en een optie op nog 12 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Perceel 2
Levering en onderhoud van 32 Zero emission taxibussen “mid sized”; bieden ruimte aan 1 chauffeur en minimaal 6, maximaal 8 plekken voor passagiers.Geleverd uiterlijk 16 juli 2021 en een optie op nog 13 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Levering en onderhoud van 32 Zero emission taxibussen “large”; bieden ruimte aan 1 chauffeur en minimaal 8 plekken voor passagiers. Geleverd uiterlijk 16 juli 2021 en een optie op nog 13 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Perceel 3 
Levering en onderhoud van 7 diesel rolstoeltaxi’s; grotere uitvoeringen van de taxi’s waar achterin 1 rolstoel geplaatst kan worden met passagier in de rolstoel. Bij gebruik van een rolstoel moet de achterbank ook gebruikt kunnen blijven worden.Geleverd uiterlijk 1april  2021 en een optie op nog 3 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Levering en onderhoud van 13 diesel rolstoelbussen; grotere personenbussen die of 8 passagiers kunnen vervoeren (exclusief chauffeur) of maximaal 4 rolstoelen met passagiers erin, of een variabele mix van beiden.Geleverd 3 stuks uiterlijk 1 april 2021 en 10 stuks uiterlijk 16 juli 2021 en een optie op nog 2 met een maximale  levertijd van 4 maanden.

Aangezien opdrachtgever geen specifiek merkenbeleid voert zijn inschrijvers vrij om ieder merk aan te bieden binnen de gespecificeerde categorieën van elk perceel. Wel streeft opdrachtgever naar een beperking van de hoeveelheid in aanbod. Per perceel mogen derhalve maximaal twee voertuigen worden aangeboden. Van inschrijver wordt verwacht dat deze per gespecificeerde categorie van het
perceel waar deze op inschrijft, één model aanbiedt om in aanmerking te komen voor inschrijving.

Preventief en correctief onderhoud aan de geleverde voertuigen maakt deel uit van de opdracht. Het bevat alle reguliere door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten (materiaal en arbeid). De reparatie en normale vervanging van noodzakelijke onderdelen, zoals banden, uitlaat, etc. zijn onderdeel van de onderhoudsovereenkomst. Om de uitval ten gevolge van onderhoud te beperken dient het onderhoud lokaal/ regionaal plaats te vinden.

Bron: Tenderned 24 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206648

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *