Herinrichting Kaldenkerkerweg Tegelen (Venlo) – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kaldenkerkerweg Tegelen (Venlo)

Kaldenkerkerweg
Foto: Google streetview

De gemeente Venlo onderkent dat de huidige inrichting van de Kaldenkerkerweg te Tegelen niet meer voldoet en een potentieel gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. De gemeente heeft hiertoe een inrichtingsplan opgesteld en uitgewerkt met een grote mate van detail. Dit kan worden gezien als een Voorlopig Ontwerp. Een onderdeel van de uitvraag betreft het afkoppelen van het regenwater. De markt wordt uitgedaagd voor het regenwater een passende oplossing aan te dragen. De opgave betreft de herinrichting van de weg over een lengte van circa 1.000 m, beginnend
bij het viaduct over de A73 tot aan de zijstraat Ulingsheide. De opgave voor het afkoppelen van regenwater is op het aangereikte voorlopig ontwerp, niet uitgewerkt. Het vuilwaterriool blijft gehandhaafd en heeft een afdoende grote restlevensduur.
Aan de ene zijde van de Kaldenkerkerweg ligt een woonwijk, aan de andere zijde een bedrijventerrein met voornamelijk logistieke bedrijven. Hinder en overlast ontstaan ten tijde van de uitvoering, maar mogelijk ook door een onzorgvuldige keuze op het vlak van afkoppelen. Daarbij is de Kaldenkerkerweg onderdeel van een fietsroute en van grensoverschrijdend verkeer.  De gemeente heeft het wegontwerp, met het deels ontvlechten van de fietsers naar een eenzijdig fietspad van minimaal 3 m breed (eis provincie), doorontwikkeld in het voorlopig ontwerp. Hiermee ontstaat verbetering van de verkeersveiligheid. Bij een verkeersbelasting van 6.000/7.000 motorvoertuigen, met daarbij vanwege de aanwezige logistieke bedrijven een hoger percentage van vrachtverkeer, is het wegontwerp vanuit een standaardbenadering voor dergelijke wegen bepaald. Onderdeel van dit project is het afkoppelen van regenwater, welke nog ontworpen dient te worden. In het bouwteam wordt een kansenanalyse gemaakt naar de mogelijkheid tot
hergebruik regenwater. In de nabije omgeving van de Kaldenkerkerweg bevinden zich bedrijven welke mogelijk een watervraag hebben (o.a. Wienerberger).

Het doel van deze aanbesteding is om met één marktpartij een bouwteamovereenkomst te sluiten voor advisering bij het opstellen van ontwerp- en contractstukken (vanaf Voorlopig Ontwerp tot en met het Uitvoerings Ontwerp) én de uitvoering van de opdracht (realisatieovereenkomst o.b.v. UAV-GC). Naast de marktpartij en de gemeente maakt Adviesbureau Kragten onderdeel uit van het bouwteam en is verantwoordelijk voor de ontwerpuitwerking. Het bouwteam heeft tot taak om gezamenlijk de benodigde voorbereiding- en ontwerpwerkzaamheden uit te werken vanaf het voorlopig ontwerp tot en met het Uitvoeringsontwerp. Het is de intentie om de realisatie van het werk te gunnen aan de gecontracteerde
marktpartij op basis van de bouwteamovereenkomst na een positieve gezamenlijke afronding van de bouwteamfase. De contractdocumentatie bevat onderdelen die enerzijds deze intentie bevestigen, maar anderzijds waarborgen dat de uitvoerende partij niet als vanzelfsprekend het recht op de uitvoering van het werk opeist. Daarnaast voert de gemeente evaluaties tijdens de bouwteamfase uit om te controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden.

Inschrijvers die niet doorgaan naar de 2e ronde en dus niet meer in aanmerking komen voor gunning van de opdracht, ontvangen geen vergoeding voor hun inschrijving. De inschrijvers die afvallen in de tweede ronde (presentaties/interviews) komen in aanmerking voor een vergoeding ter hoogte van € 1.500,– (excl. btw). Het voorgaande geldt niet voor inschrijvers die zijn uitgesloten – ongeacht de redenen – van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned 29 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196373

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *