Marktconsultatie OV-concessie West-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie OV-concessie West-Brabant

©ZaZ 2019

In juli 2023 loopt de OV-concessie West-Brabant af. Vanwege de impact van de COVID-19 pandemie op het gebruik van het openbaar vervoer en de onzekerheid over het kunnen verlenen van een nieuwe concessie, is door middel van een noodmaatregel zoals bedoeld in artikel 5 van de PSO-verordening de concessie verlengd tot juli 2025.

Inmiddels is de provincie Noord-Brabant begonnen met de voorbereidingen van de verlening van de opvolgende concessie. Hiertoe wordt een aanbestedingsstrategie opgesteld. In deze consultatie worden de doelen en uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van de aanbesteding van de OV-concessie. Deze komen voort uit de al eerder door Provinciale Staten vastgestelde Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’, de Transitiestrategie Gedeelde mobiliteit West-Brabant en het bijbehorende Uitgangspuntendocument ‘Een vervolgstap in de transitie naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant‘. Deze documenten beschrijven het systeem van gedeelde mobiliteit, waar de OV-concessie onderdeel van is.

De aanbestedingsstrategie wordt vervolgens uitgewerkt in het (ontwerp) Programma van Eisen en de overige aanbestedingsstukken.
Ten behoeve van de Aanbestedingsstrategie en de uitwerking daarvan in het ontwerp Programma van Eisen voert de provincie een marktconsultatie uit. De provincie ziet de marktconsultatie als een kans om een aantal belangrijke keuzes waarvoor de provincie met het oog op de aanbesteding West-Brabant zich gesteld ziet, voor te leggen aan marktpartijen. De reacties uit de markt worden gebruikt om de aanbestedingsstrategie verder uit te werken en om de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten te verhogen.

Zoals aangegeven staat de provincie bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie voor een aantal belangrijke keuzes met betrekking tot de aanbesteding van de OV-concessie West-Brabant. Deze keuzes hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  •       OV als onderdeel van gedeelde mobiliteit: Communicerende vaten
  •       OV als onderdeel van gedeelde mobiliteit: Aansluitkwaliteit Flex en OV
  •       Positie langeafstandsbusvervoer
  •       Mobility as a Service
  •       Bekostigingsmodel
  •       Transitie naar Zero-Emissie
  •       Aanbestedingsprocedure
  •       Datalevering aan inschrijvende partijen

In het consultatiedocument is dit verder toegelicht en staan er ook de vragen bij de toelichtingen. De gestelde vragen dienen uiterlijk 10 mei 2022 13:00 te worden ingeleverd waarna in de periode 17 tot 20 mei ruimte is voor mogelijk aanvullende gesprekken. De gesprekken zullen waarschijnlijk via Teams georganiseerd worden. Bij gesprekken met (een) marktpartij(en) zullen minimaal twee vertegenwoordigers vanuit de provincie aanwezig zijn. De provincie streeft daarbij naar zo groot mogelijke transparantie met betrekking tot de marktpartijen waarmee gesprekken worden gevoerd. Van elk gesprek wordt een vertrouwelijk gespreksverslag opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de betreffende marktpartij. De provincie behoudt zich daarbij het recht voor om geen gedetailleerde terugkoppeling te geven van alle reacties en ideeën van marktpartijen.

Na deze marktconsultatie gaat de provincie verder met de voorbereiding van de aanbesteding van de OV-concessie West-Brabant. De bevindingen van de marktconsultatie vormen input voor de Aanbestedingsstrategie, het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten. Relevante bevindingen zullen geanonimiseerd in de verschillende documenten worden opgenomen. De provincie is voornemens om tijdens een tweede marktconsultatie marktpartijen in de gelegenheid te stellen om op de ontwerpversie van het Programma van Eisen te reageren.

Mocht u naar aanleiding van de  marktconsultatie of de procedure voor deze marktconsultatie vragen hebben, dan kunt u deze tot 1 april 2022 13:00 uur stellen in TenderNed via de vraag en antwoord module. De vragen zullen in een Nota van Inlichtingen beantwoord worden die naar verwachting op 8 april 2022 gepubliceerd zal worden op het TenderNed-platform in de vraag en antwoord module.

Bron: Tenderned vrijdag 18 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256115

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *