Herinrichting IND Ter Apel – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting IND Ter Apel

IND Ter Apel
Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Het IND-complex in Ter Apel bestaat uit meerdere met elkaar verbonden gebouwen. De hoofdgebouwen zijn de gebouwdelen Ivory (opgeleverd in 1997), Ebony (opgeleverd in 2001) en het entreegebouw (opgeleverd in 2015). In het entreegebouw bevindt zich de entree voor vreemdelingen evenals de functies die de eerste stappen in het aanmeldproces ondersteunen. De vervolgstappen in het aanmeldproces zullen plaatsvinden in het naastgelegen gebouwdeel Ebony. In het gebouw Ivory bevindt zicht de backoffice (kantoorgedeelte van IND en ketenpartners).
Het IND-complex is gelegen op het terrein waar ook de COA en DJI zijn gehuisvest.

Het project betreft op hoofdlijnen het maken van:

  • Voorlopig ontwerp (VO),
  • Definitief ontwerp (DO),
  • Bestek en bijbehorende tekeningen.
  • Hiernaast ook de verzorging van de bouwaanvraag en het maken van alle bijbehorende stukken.
  • Het maken van de ramingen en directiebegroting.
  • Ondersteuning in de gunningsfase (houden aan aanwijs, beoordeling van de aanbiedingen en opstellen van alle benodigde documenten;
  • Verzorging van directievoering tijden de uitvoering.

De bovengenoemde stukken moeten integraal voor zowel alle bouwkundige als alle relevante installatietechnische zaken worden gemaakt. Esthetisch ontwerp (architectuur) maakt tevens deel uit van de werkzaamheden.

Voor het project zijn onderstaande projectdoelen geformuleerd. Het project moet:
a) Bijdragen aan optimalisering van het asielproces;
b) De voorwaarden voor samenwerking in de asielketen versterken;
c) Betere voorwaarden creëren om in te spelen op veranderingen:
Kwantitatieve veranderingen;
Kwalitatieve veranderingen (in de asielprocedure);
Leveren van een bijdrage aan een prettige en functionele werkomgeving voor de medewerkers (IND en ketenpartners) ;
Het leveren van een bijdrage aan duurzaamheidstreven van de Rijksoverheid.

Project resultaten:
Vernieuwing beveiliging pand en terrein conform maatregelenplan van de QuickScan IND Ter Apel;
Heringericht terrein;
Realisatie van verschillende onderhoudswerkzaamheden inclusief vervanging geselecteerde installaties;
Aansluiten op Gemeenschappelijke Centraalpost (GCP) voor IND, PI en COA
Verduurzaamde gebouwen Ebony en Ivory

De uiterste opleverdatum is 20-12-2021.

Bron: Tenderned 15 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200401

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *