Herinrichting IND Ter Apel – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting IND Ter Apel – Rijksvastgoedbedrijf

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

IND Ter Apel
Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Het IND-complex in Ter Apel bestaat uit meerdere met elkaar verbonden gebouwen. De hoofdgebouwen zijn de gebouwdelen Ivory (opgeleverd in 1997), Ebony (opgeleverd in 2001) en het entreegebouw (opgeleverd in 2015). In het entreegebouw bevindt zich de entree voor vreemdelingen evenals de functies die de eerste stappen in het aanmeldproces ondersteunen. De vervolgstappen in het aanmeldproces zullen plaatsvinden in het naastgelegen gebouwdeel Ebony. In het gebouw Ivory bevindt zicht de backoffice (kantoorgedeelte van IND en ketenpartners).
Het IND-complex is gelegen op het terrein waar ook de COA en DJI zijn gehuisvest. Er is een aantal belangrijke knelpunten in de huisvesting:
1. De huidige werkomgeving sluit onvoldoende aan op de hedendaagse behoeften;
2. Onvolkomenheden in de ruimtelijke indeling. De huidige ruimtelijke indeling is onvoldoende functioneel;
3. Het inbouwpakket is verouderd;
4. Het ontbreken van grip op de ketenpartners vanwege het gemis aan (contractuele) afspraken;
5. Bij het gebruik van het gebouw lopen medewerkers en asielaanvragers gezondheidsrisico’s.

Hiernaast is dit project ook een bundeling van (groot) aantal onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Het werk omvat zowel bouwkundige als de civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en overige installatietechnische werken, alsmede de tijdelijke voorzieningen, ten behoeve van het herinrichten van het Ivory- en Ebony-gebouw, de herinrichting van het terrein en de tijdelijke huisvesting van de gebouwgebruikers en de inrichting van het bouwterrein, van het IND / AC gelegen aan de Ter Apelerevenen 3, te Ter Apel.
Het doel van de opdracht is globaal:
Het IND-complex te verbouwen waarbij er onder andere de volgende zaken gerealiseerd moeten worden:
– Ivory- realisatie van compleet nieuw inbouwpakket en nieuwe gevel. Het bedrijfsrestaurant hoort bij gebouwdeel Ivory. Hier zullen een aantal bouwkundige en installatietechnische wijzigingen worden uitgevoerd om vooral de nieuwe spoelkeuken te realiseren.
– Ebony- uitvoering van vooral onderhoudswerkzaamheden, aangevuld met een aantal ingrepen om E/W- zaken te verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe MER-ruimte.
– Entreegebouw- vooral onderhoudswerkzaamheden aangevuld met een aantal ingrepen om E/W- zaken te verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe SER-ruimte of aanpassingen aan bekabeling, gebouwsystemen e.d..
– Terrein- verbetering van de parkeercapaciteit, leefbaarheid en natuurgerelateerde aspecten van de buitenruimte.

Verschillende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder geluid- of ander overlast te veroorzaken. Daarmee dient het primaire proces van de gebruiker niet te worden verstoord. De omvang van de werkzaamheden is gedetailleerd omschreven
in de te verstrekken stukken (STABU bestek en tekeningen). In ieder geval vinden de werkzaamheden in alle drie de gebouwdelen plaats.

Oppervlakte: circa Ebony: 8266 m2
Ivory: 4200 m2
Entreegebouw: 753 m2

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned vrijdag 3 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290352

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *