Herhuisvesting Nederlands Herseninstituut (NIN) – Aanbestedingsnieuws

Herhuisvesting Nederlands Herseninstituut (NIN)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gevestigd te Amsterdam is aangemerkt als een aanbestedende dienst en treedt op in deze aanbesteding als aanbesteder. Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de herhuisvesting van het Nederlands Herseninstituut. Het Nederlands Herseninstituut is het meest toonaangevende instituut voor fundamenteel hersenonderzoek van Nederland. Ruim tweehonderd wetenschappers, van meer dan zevenentwintig nationaliteiten, zijn gebundeld in zeventien onderzoeksgroepen. Zij werken samen met verschillende universiteiten en ziekenhuizen. Het Herseninstituut is bovendien partner in het Spinoza Centrum, een samenwerkingsverband dat vierhonderd neurowetenschappers in de regio Amsterdam verbindt. Het Nederlands Hersen Instituut (het NIN) is momenteel gevestigd in het gebouw IWO en in het grootste deel van R-Noord. Beide gebouwen zijn gelegen op het AMC-terrein en in eigendom van het AMC.  Het project bestaat uit zowel bouwkundige- en installatiewerkzaamheden ten behoeve van de herhuisvesting van het Nederlands Hersen Instituut. Het doel van het project is om volledig te vertrekken uit het gebouw IWO en het NIN te huisvesten in de gebouwen R-Zuid (RZ) en R-Noord (RN).  Het project is opgedeeld in twee bouwfasen met een tussentijdse verhuisfase:
– Bouwfase 1, renovatie gebouw R-Zuid: negen maanden
– Verhuizing van OWI en bg R-Noord naar R-Zuid: één maand
– Bouwfase 2, renovatie begane grond R-Noord: vijf maanden

Tijdens de eerste bouwfase, de verbouwing in gebouw R-Zuid, zijn twee andere huurders aanwezig op de begane grond en tweede verdieping van het gebouw R-Zuid. De aannemer treft overlast beperkende maatregelen voor deze medehuurders van het gebouw. Na de afronding van de renovatie van de eerste fase vindt de inhuizing van R-Zuid plaats. De gebruikers komen deels van het gebouw IWO en komen van de begane grond van R-Noord. Daarom is het pas na de verhuizing van de begane grond van R-Noord mogelijk om de verbouwing van de 2e bouwfase te starten.

Tijdens de tweede bouwfase, de verbouwing van de begane grond R-Noord, zijn op de bovenliggende verdiepingen medewerkers van het NIN werkzaam. De aannemer treft ook voor hen overlast beperkende maatregelen. Van de werkzaamheden wordt door de aanbesteder, een bestek gemaakt dat gebaseerd is op de Stabu-standaard 2019 inclusief de UAV 2012. De aanvullingen en wijzigingen op Stabu-standaard 2019 en de UAV 2012 zijn in het Bestek opgenomen. Omdat de gebouwen in eigendom van het AMC blijven, gelden voor deze renovatie specifieke werkvoorschriften, die in het bestek zijn opgenomen. Het AMC heeft ondertussen ingestemd met de renovatieplannen, zoals deze in het bestek zijn beschreven. De KNAW zet zich ook tijdens de uitvoeringfase in om de afstemming met en goedkeuring van het AMC efficiënt en doelmatig te
laten verlopen. De aannemer zorgt vroegtijdig voor werkplannen en deelwerkplannen, waarvoor goedkeuring van het AMC benodigd is.

De Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectie- en inschrijvingsfase. Doelstelling van de selectiefase is maximaal vijf  gegadigden te selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. Voor de inschrijvingsfase wordt de inschrijfleidraad opgesteld en worden de geselecteerde gegadigden gevraagd om een inschrijving te doen op basis van de deze inschrijfleidraad, de (concept) overeenkomst(-en), het bestek en de overige aanbestedingsstukken. De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De onderlinge weging van de gunningscriteria: prijs en kwaliteit wordt in de inschrijfleidraad nader uitgewerkt.

Bron: Tenderned zaterdag 18 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289010

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *