Herinrichting buitenruimte station Rodenrijs Berkel en Rodenrijs – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting buitenruimte station Rodenrijs Berkel en Rodenrijs

Foto: © pvla.nl

De nationale niet-openbare procedure “Herinrichting buitenruimte Station Rodenrijs te Berkel en Rodenrijs” wordt in twee fases doorlopen. In de eerste fase, de selectiefase, kunt u zich als gegadigde aanmelden. In deze fase hanteren wij geschiktheidseisen en selectiecriteria met als doel om het aantal gegadigden terug te brengen tot vijf. In deze fase hanteert gemeente Lansingerland het instrument van loting om het aantal gegadigden terug te brengen. De reden hiervoor is dat de gemeente op deze wijze de kansen voor het MKB vergroot en de administratieve lasten beperkt. De vijf door loting geselecteerde gegadigden worden vervolgens uitgenodigd om in de tweede fase, de gunningsfase, een inschrijving te doen.

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat de gemeente Lansingerland de openbare ruimte rondom Station Rodenrijs wil opwaarderen. Er worden meer en meer gebruikers verwacht. De voorzieningen moeten daarop worden ingericht en aangepast. De ruimtelijke kwaliteit is laag. In het nieuwe ontwerp is ruimte gemaakt voor groen en (fiets)parkeren met daarbij oplaadmogelijkheden voor zowel
elektrische fietsen, scooters en auto’s. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor deelscooters en voor K&R. Het busplein wordt efficiënter ingedeeld met meer wachtruimte voor de reizigers en een groene uitstraling. Het tracé van de Polderpad loopt door het projectgebied. Het Polderpad is een initiatief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag Stadsregio, Gemeente Lansingerland en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Natuurmonumenten en Recreatieschap Rottemeren. Hiervoor zijn elementen opgenomen binnen het plangebied zoals een windmolen, banken, bomen en hekwerk.

Het werk omvat o.a. het aanpassen van fietspaden, rijbanen, bushalten en parkeerterrein. Naast de civieltechnische werkzaamheden volgens bestek worden er van de aannemer coördinatiewerkzaamheden verwacht voor het aanbrengen van de fietsenstallingen en wachtruimte RET door de bouwkundige aannemers. Dit geldt tevens voor het plaatsen van bomen vanuit de raamovereenkomst groen van gemeente
Lansingerland, het aanbrengen van groen door de ecologisch specialist, het verplaatsen van diverse elementen zoals camera’s en DRIS door de RET en het aanbrengen van huisaansluitingen door NUTSbedrijven.
De werkzaamheden bestaan uit het:

  • uitvoeren van opbreek werkzaamheden;
  • uitvoeren van grondwerken;
  • uitvoeren van waterbouwkundige werken;
  • uitvoeren van verhardingswerken;
  • aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • aanbrengen van wegbebakening;
  • aanbrengen van openbare verlichting, incl. bekabeling;
  • aanbrengen van wegmarkering;
  • aanbrengen van groenvoorzieningen;
  • uitvoeren van overige en algemene werken.

Gemeente Lansingerland hanteert in de gunningsprocedure het gunningscriterium beste prijskwaliteitverhouding. Het ontwerp van de buitenruimte is van de hand van Peter Verkade Landschapsarchitect. 

Bron: Tenderned 7 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207712

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *