Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwaterleidingen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwaterleidingen

A.C. de Graafweg (N241)
Foto: Google Streetview

De A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat, kenmerkt zich door een ca. 12 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en in- en uitritten. De weg nadert het eind van haar levensduur en is verkeersonveilig. De provincie Noord-Holland (hierna PNH) wil deze gelegenheid aangrijpen om de weg opnieuw in te richten. Hiermee beoogt PNH de weg veiliger te maken en de doorstroming op de weg te garanderen. De weg wordt breder, er komt een breder fietspad langs de N241 en één van de gevaarlijke slingers in de weg wordt rechtgetrokken. Tevens wordt in de opgave voor de herinrichting A.C. de Graafweg (N241) ook de opgave van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (hierna PWN) geïntegreerd voor de verlegging van drinkwater(transport)leidingen, waardoor op het gehele tracé zowel de ondergrondse als bovengrondse infra in één project op efficiënte wijze wordt voorbereid en gerealiseerd, de raakvlakken zorgvuldig worden beheerst en de omgevingshinder wordt beperkt. PNH en PWN zijn een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen om de voornoemde opgaven te integreren als één project en afspraken tussen beide partijen vast te leggen.
PNH treedt, mede namens PWN, op als aanbesteder en penvoerder voor de aanbesteding. PNH zal eveneens, mede namens PWN, als opdrachtgever voor het project optreden waarbij PWN actief zal participeren in het project voor de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen. PNH zal als opdrachtgever ter zake van de verlegging drinkwater(transport)leidingen handelen als vertegenwoordiger namens PWN en op verzoek van PWN. In de praktijk betekent dit dat PNH voor zaken aangaande de verlegging
drinkwater(transport)leidingen uitsluitend met instemming c.q. acceptatie van PWN kan handelen richting opdrachtnemer. Hiermee is sprake van één opdrachtgeversloket.

Ter uitvoering van de opdracht zal de aanbesteder eerst een bouwteamovereenkomst sluiten met de winnende inschrijver ten behoeve van de bouwteamfase. Gedurende de bouwteamfase zal de winnende inschrijver (dan opdrachtnemer) de benodigde ontwerpwerkzaamheden verrichten om tot het meest doelmatige IDO te komen met een effectieve uitvoeringsfasering op basis waarvan de aanbieding kan
worden vastgesteld voor de werkzaamheden in de uitvoeringsfase.

Bron: Tenderned 23 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185815

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *