Nieuwbouw en renovatie St. Bonifatiuscollege Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw en renovatie St. Bonifatiuscollege Utrecht

Voorlopig ontwerp St. Bonifatiuscollege.
Tek: Utrecht.nl

De aard van het project dat wordt aanbesteed door de Willibrord Stichting omschrijft zich als een onderwijsgebouw met ambitie.
De omvang van het project is onderverdeeld:

  • Schoolgebouw circa 9100 m2, waarvan 3600 m2 nieuwbouw en 5500 m2 renovatie
  • Gymzalen circa 900 m2, nieuwbouw op een bestaand brugklasgebouw.
  • Buitenruimten circa 2000 m2

De school is gevestigd aan de Burgemeester Fockema Andrealaan 7-9 te Utrecht. Voor het project is opgesteld een Voorlopig Ontwerp, een huisvestingsvisie en een functioneel en ruimtelijk programma van eisen.

De ambitie welke Willibrord Stichting beoogt met haar huisvesting is dat de huisvesting een grote bijdrage levert aan de nieuwe visie op onderwijs en aan het algemeen maatschappelijk belang. Dit kenmerkt zich door:

  • Functionaliteit van het gebouw;
  • Bij 21e eeuws leren en hedendaags onderwijs zitten leerlingen niet alleen maar in een klaslokaal. Dan is een prettige en uitdagende verblijfsomgeving noodzakelijk om leerlingen, met verschillende sociale en onderwijskundige achtergronden, actief te laten zijn in hun leren.
  • Duurzaamheid met betrekking tot de life-cycle van het gebouw. Hierbij te denken aan materiaalgebruik, energieverbruik, levensduur van materialen, kosten, milieubelasting etc.
  • Flexibiliteit van het gebouw, nodig om het gebouw BENG te kunnen bouwen/renoveren.
  • Het gebouw wordt ontworpen aan de hand van de menselijke maat, dit wil zeggen het afstemmen van dimensies op de beleving van mensen.
  • Het gebouw, maximaal 3 bouwlagen, kenmerkt zich met name door haar open karakter, hoge mate van vrijheid mbt indeling en indeelbaarheid, transparant interieur en lange zichtlijnen.

De werkzaamheden omvatten de nieuwbouw en renovatie van een 3 lagen tellend gebouw, met een oppervlakte van circa 9100 m2 , waarin veel duurzaamheidsaspecten zijn verwerkt. De opdracht wordt aanbesteed op basis van bestek en tekeningen en een nota van inlichtingen (indien van toepassing). Het bestek, de tekeningen en evt. de nota van inlichtingen, zullen uitsluitend worden toegezonden aan de ondernemingen die geselecteerd zijn en voor uitnodiging tot inschrijving in aanmerking komen.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het in bouwteam bijdragen aan de verdere uitwerking van het ontwerp en – indien Willibrord Stichting besluit
om met de geselecteerde aannemer een volgende fase in te gaan – vervolgens het realiseren van de
nieuwbouw en renovatie van het gebouw.

Bron: Tenderned 23 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185632

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *