Herinrichten wijk Dorp Noord Oost Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Herinrichten wijk Dorp Noord Oost Lansingerland

Foto: Gemeente Lansingerland

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat de infrastructuur van de wijk Dorp Noord Oost aan groot onderhoud toe is. Dit moment wordt ook aangegrepen om de wijk klimaatadaptiever te maken. Het ontwerp is tot stand gekomen met een werkgroep van bewoners.

Het werk omvat in hoofdlijnen:

  • Opruimen van leidingwerk, bestrating en groen
  • Aanbrengen van riolering
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afkoppelen van hemelwaterafvoeren in particuliere tuinen

Het projectgebied is globaal ingesloten aan de westzijde door de Dotterbloem, Korenbloem en John F. Kennedylaan. Aan de noordzijde door de Ds. Van Couwenhovelaan. Aan de oostzijde door de Mario S. Richterslaan en aan de zuidzijde door de Europasingel.

De overeenkomst treedt in werking op 25 maart 2020 en loopt tot en met 25 november 2020.

Indien de overeenkomst met een inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op enigerlei wijze voortijdig wordt beëindigd, is de gemeente gerechtigd een wachtkamerregeling in te roepen: aan de eerstvolgende in de rangorde van deze aanbesteding wordt gevraagd zijn inschrijving gestand te doen voor de resterende periode van de overeenkomst met oorspronkelijke prijzen. In overleg kan worden geïndexeerd naar jaar van uitvoering. Indien de eerstvolgende in de rangorde van deze aanbesteding hier niet mee instemt, kan de gemeente Lansingerland hetzelfde vragen aan de daaropvolgende in de rangorde en zo verder. Met het inschrijven op deze aanbesteding verklaart de inschrijver zich tegen deze wachtkamerregeling niet te verweren.

Op de uitvoering van de opdracht is de in bijlage 7 Formulier SRoI “Herinrichten wijk Dorp Noord Oost” opgenomen conceptovereenkomst SRoI van toepassing. In deze aanbesteding dient 5% van de aanneemsom aangewend te worden voor het toepassen van SRoI.
Gemeente Lansingerland maakt voor de invulling van SRoI gebruik van zogenaamde bouwblokken. Door in te schrijven op deze aanbesteding conformeert opdrachtnemer zich aan de SRoI verplichting.

Bron: Tenderned 12 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182893

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *