Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek – Aanbestedingsnieuws

Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek

Impressie: ©Gemeente Beek.

De gemeente Beek heeft het voornemen om in 2022 de “Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan” te Beek te verwezenlijken. Het project moet leiden tot:
• Het realiseren van ondergrondse en bovengrondse infra t.b.v de realisatie van een negental standplaatsen chalets en de ontsluiting hiervan.

De locatie wordt zowel boven- als ondergronds aangepakt. Alles wordt afgebroken en afgegraven voor de aanleg van een nieuwe riolering en leidingwerk. In totaal komen er een negental standplaatsen en de stichting Kleeza krijgt een nieuwe ruimte.

Het werk in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
b. Opbreken verhardingen
c. Opbreken banden
d. Frezen gras
e. Grondwerkzaamheden
f. Aanbrengen riolering
g. Aanbrengen fundering
h. Aanbrengen verhardingslagen
i. Aanbrengen banden
j. Aanbrengen kolken
k. Aanbrengen verkeersborden
Het werk bestaat voor een deel uit het realiseren van de standplaatsen en voor een deel uit het realiseren van de openbare ruimte. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Bosserveldlaan en Broekhovenlaan te Beek. Ten behoeve van het ketenpark is het in overleg met de opdrachtgever mogelijk een klein gedeelte van de parkeerplaats bij de begraafplaats te gebruiken als depot en ketenpark. Deze locatie moet wel omheind en afgesloten kunnen worden en mag de bereikbaarheid van de begraafplaats niet belemmeren (ook niet door transportbewegingen). Eventuele schades te herstellen vóór oplevering van het werk en het terrein in originele staat te herstellen. De begraafplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn bij uitvaarten. Wanneer er een uitvaart gepland is, is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren waarbij geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Gemiddeld zijn er ca. 30 uitvaarten per jaar.

De Gemeente Beek zal deze opdracht door middel van een nationale openbare aanbestedingsprocedure op de markt brengen. Het betreft hier een openbare procedure, conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Gekozen is voor een aanbestedingsprocedure met als gunningcriterium laagste prijs.
Het contract is een bestek conform de RAW systematiek, gebaseerd op de standaard RAW bepalingen versie 2020. Met de inschrijver aan wie het werk gegund wordt zal een overeenkomst met toepassing van de UAV 2012 worden gesloten.

Bron: Tenderned maandag 23 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262312

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *