Concessie Haagse markten kramen zetten – Aanbestedingsnieuws

Concessie Haagse markten kramen zetten

Antiek en boekenmarkt. Foto: © Gemeente Den Haag

De doelstelling van de aanbestedingsprocedure is om één geschikte partij aan te trekken waarmee een overeenkomst wordt gesloten. De dienstverlening betreft een zogenaamde concessie voor diensten. Het is niet een opdracht waar de gemeente Den Haag een (financiële) vergoeding tegenoverstelt. De uitvoerende partij krijgt de verplichting om op verzoek van marktondernemers marktkramen en eventueel bijbehorende marktkraambenodigdheden ter beschikking te stellen en te
plaatsen op verscheidene marktterreinen binnen de gemeente Den Haag. Deze marktkramen en marktkraambenodigdheden dienen schoon, veilig, van goede kwaliteit en in goede staat van onderhoud te zijn en correct bevestigd te worden. Dit tegen de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden, in ruil voor het recht om deze marktkramen en marktkraambenodigdheden te
exploiteren. De concessiehouder dient zelf een vergoeding voor zijn diensten in rekening brengen bij de marktondernemers (door een bedrag per kraam en voor eventuele overige kraambenodigdheden). De betreffende prijs per kraam en de overige kraambenodigdheden wordt contractueel vastgelegd met de gemeente Den Haag. De bij inschrijving neergelegde bedragen zijn uitdrukkelijk maximum bedragen. De Concessiehouder is vervolgens vrij om huurbedragen richting afnemers
(marktondernemers) naar beneden te wijzigen. Het exploitatierisico ligt geheel bij de concessiehouder. Het Programma van Eisen geeft een indicatie van de behoefte aan marktkramen en extra marktkraambenodigdheden per marktterrein. De onderstaande markten vallen expliciet buiten de scope van de aanbesteding:
Haagse markt (Herman Costerstraat);
De Zeeheldenmarkt (Prins Hendrikplein);
Wijkmarkt Ypenburg (Vuursteen)

NDR: Het programma van Eisen hebben wij niet kunnen vinden in de aanbestedingsdocumenten. Maar Den Haag heeft naast de bekende Haagse markt nog zeven markten. De bekende antiek en boekenmarkt op donderdag en zondag, op woensdag de boerenmarkt op het Lange Voorhout en de wijkmarkten Leyweg, Loosduinse Hoofdplein, Stevinstraat en nog twee wijkmarkten die buiten deze concessie vallen.

Iedere marktondernemer is vrij om te kiezen voor eigen materiaal of huurkraam. De aanbieding bij inschrijving is op basis van het geschat aantal kramen in genoemde bijlage ( die er dus niet bijzit, wellicht komt deze in de gunningsfase). Er kunnen echter aan het indicatieve aantal naar de toekomst toe geen rechten aan ontleend worden. Marktondernemers die kiezen voor een huurkraam zijn gehouden deze af te nemen bij de door de gemeente Den Haag aangewezen kraamexploitant, in dit geval u als
concessiehouder. Dit geldt echter niet voor de afname van marktkraam benodigdheden, waarin de marktondernemer vrij in de keuze is. Naast de concessie wordt een beperkte mate van dienstverlening uitgevraagd: de concessiehouder draagt zorg voor het aansluiten en beschikbaar maken van de stroomvoorziening voor de marktondernemers. Daartoe is op het prijzenblad een aparte rubriek opgenomen.

Omvang van de opdracht
– Hoeveelheden en omvang: plaatsing ca. 5.500 kramen op jaarbasis excl. kraambenodigdheden;
– Geraamde waarde is gedurende de gehele looptijd ca. €550.000,-;
– Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met opdrachtnemer voor een initiële termijn van vier jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van tweemaal één jaar.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned zondag 22 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262231

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *