Levering van standaard software – Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Levering van standaard software – Staatsbosbeheer

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Zij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het
duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. Staatsbosbeheer hecht waarde aan een goede, contractuele basis voor de aanschaf van bestaande en nieuwe Standaard Software en is op zoek naar een partner die de zorg op zich neemt voor het leveren van standaard software en gerelateerde dienstverlening. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een optimale verzorging van de licentie-aankoopadministratie, inclusief de onderhoud- en supportcontracten.

Het doel van deze Europese aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één contractant, die in opdracht van Staatsbosbeheer de zorg op zich neemt. Opdrachtgever hecht waarde aan goed partnerschap: het bouwen en pro-actief onderhouden van de samenwerking tussen beide partijen. Opdrachtgever heeft behoefte aan een rechtmatig en efficiënt contractueel kader voor het economisch voordelig kunnen aanschaffen van (uitbreidingen op) de levering van de nieuwe en de bestaande standaardsoftware en de daaraan gerelateerde dienstverlening. Tevens is het van belang de werkzaamheden en administratie inzake de levering van standaardsoftware en daaraan gerelateerde dienstverlening te optimaliseren, door onder andere een uniform inkoop- en bestelproces en een adequate en controleerbare licentieadministratie, inclusief de afgesloten
onderhoud- en supportovereenkomsten. Dit alles om efficiency te kunnen bereiken in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.

De scope omvat o.a. het:
• doorleveren van reeds bij Staatsbosbeheer aanwezige software;
• uitbreidingen van de reeds bij Staatsbosbeheer aanwezige software;
• leveren van, of bemiddelen bij, nieuw aan te schaffen Standaard Software;

In aanvulling op de hier gegeven omschrijving van de opdracht, staan de voor deze opdracht relevante (uitvoerings)voorwaarden beschreven in het Programma van Eisen en Wensen. Het gestelde in de inschrijving mag niet conflicteren met het gestelde in de aanbestedingsdocumenten. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de inschrijving terzijde gelegd. Voor de gevraagde leveringen zal een raamovereenkomst met één leverancier worden afgesloten.
Staatsbosbeheer streeft ernaar de raamovereenkomst aan te laten vangen op 1 juni 2023 met een looptijd van twee jaar tot en met 31 mei 2025 en een optionele verlenging van tweemaal een jaar. Staatsbosbeheer kiest voor een Europese openbare aanbesteding.

Bron: Tenderned zaterdag 18 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288957

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *