Herhuisvesting iederz Groningen – Aanbestedingsnieuws

Herhuisvesting iederz Groningen

Nieuwbouwlocatie iederz Groningen.
Map: Gemeente Groningen en Google Maps

Doel van deze aanbesteding is het contracteren van één inschrijver voor de nieuwbouw van een sociale werkvoorziening voor iederz aan de Bornholmstraat-Uppsalaweg te Groningen. De gemeente Groningen zoekt daarvoor een gegadigde die het ontwerp maakt en realiseert.

Iederz is op dit moment in Groningen gevestigd aan de Peizerweg en de Van der Hoopstraat. De gebouwen van iederz zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Huisvesting van iederz op één locatie biedt de mogelijkheid om een moderne en functionele accommodatie te
realiseren. Er is gekozen voor het scenario waarin iederz wordt geherhuisvest op een nieuwe locatie aan de Bornholmstraat-Uppsalaweg in Groningen. De huidige panden (de Peizerweg 128 en Van der Hoopstraat 3) passen niet meer binnen de strategie en ambitie van iederz en de gemeente Groningen. Tevens is het overdragen van het gebouwencomplex aan de Peizerweg aan het gemeentelijk OV-Bureau aanleiding tot herhuisvesting. Met het herhuisvesten van beide locaties beoogt iederz zijn bedrijfsprocessen te verbeteren en een positieve impuls te geven aan de sociale werkvoorziening die moet leiden tot een prettig (beschut) werkklimaat. Daarnaast hebben de directie en gemeente de ambitie uitgesproken om een hedendaags, en duurzaam pand te realiseren met lage onderhoudskosten.
De indicatieve omvang van het gebouw bedraagt ca. 16.500 m2  en bevat onder meer kantoren, vergaderruimten, werkplaatsen, productiehallen, kleed- en wasruimten, expeditie en magazijn.  De nieuwbouwlocatie is gelegen aan de Uppsalaweg te Groningen. Op de locatie is het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost van toepassing. Voor de huisvesting van
iederz heeft de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. 

Doelstelling is een toekomstbestendig gebouw te ontwerpen ten behoeve van het huisvesten van de sociale werkvoorziening iederz. In het gebouw is het prettig werken en verblijven, het gebouw is duurzaam, onderhoudsvriendelijk, energieneutraal, aardbevingsbestendig en biedt bovenal een
plezierige, gezonde en veilige beschutte (prikkelarme) werkomgeving. Bij het ontwerp is bijzondere aandacht voor flexibiliteit tijdens de exploitatiefase. Zowel in groei en krimpscenario als de keuze voor materialen en duurzaamheidsmaatregelen. Verder dient er aandacht te zijn voor logistiek, toegankelijkheid en architectonische waarde, waarbij de functionaliteit van het gebouw voorop staat.

Globale scope van de werkzaamheden:

  • – Geïntegreerd ontwerpen (voorlopig ontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp) op basis van de vraagspecificatie;
  • – Betrekken van de opdrachtgever en gebruiker in de ontwerpfasen;
  • – Verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het project;
  • – Coördineren en aanvragen netwerkvoorzieningen;
  • – Communicatie met de stakeholders over vergunningstrajecten, te verwachten overlast en voortgang werkzaamheden;
  • – Realiseren van het ontwerp (bouw, constructies, installaties en civiel);
  • – Het realiseren van ondergrondse en bovengrondse terreininrichting;
  • – Aansluiten van het terrein op de openbare weg;
  • – Het verrichten van nazorg tijdens de onderhoudstermijnen;
  • – Het risicodragend uitvoeren van het meerjarig onderhoud voor 20 jaar

AN- Deze laatste, het risicodragend onderhoud voor 20 jaar is van een zodanige lengte dat dit voor veel potentiële inschrijvers een moeilijk in te schatten deel is. Hierop zijn al meerdere aanbestedingen stukgelopen. Geen biedingen of enorme budgetoverschrijdingen.

Bron: Tenderned 28 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193692

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *