Aannemersselectie IKC West Uden – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie IKC West Uden

Impressie: © Gemeente Maashorst

Er komt een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Sint Annastraat in Uden. IKC West bestaat uit vervangende nieuwbouw voor basisscholen Aventurijn en openbare basisschool Klimboom. Het huidige schoolgebouw van basisschool Aventurijn, nu gevestigd aan de Sint Annastraat, stamt uit 1961 en is aan vervanging toe. Openbare basisschool Klimboom gehuisvest aan de Leeuweriksweg stamt uit 1975. Deze school ligt midden in het plangebied van project CONNECT Leeuweriksweg. Bij nieuwbouw van scholen vindt gemeente Maashorst duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. IKC West wordt daarom een bijna energie-neutraal gebouw dat flexibel en aanpasbaar is afhankelijk van de verschillende functie(s) die in het gebouw plaatsvinden. Buiten dat moet het straks beschikken over een veilige, groene buitenruimte/schoolplein. In het gemeentelijk sport- en beweegbeleid zet Maashorst in op het versterken van de gezondheid en kiezen hiervoor een preventieve aanpak. Van jongs af aan bewegen is daarbij essentieel. Het is niet alleen van belang dat de buitenruimte uitnodigt tot bewegen, maar ook binnen in een gymzaal zodat bewegen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van een gezonde leefstijl. Dit faciliteert gemeente Maashorst door een gymzaal te realiseren voor bewegingsonderwijs. Samen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten levert een positieve bijdrage aan de samenleving. Door straks in de nieuwe gymzaal bij IKC West ook sociaal culturele activiteiten mogelijk te maken, versterken we het contact tussen diverse culturen. Het werkadres is het volgende: Sint Annastraat 17 Uden

De aanbestedende dienst (Stichting Saam) heeft gekozen voor een niet-openbare procedure. Deze aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen, namelijk de selectiefase en de gunningsfase. Alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. In de selectiefase wordt beoordeeld welke ondernemingen die zich hebben aangemeld als beste worden geacht de opdracht uit te voeren. Vijf gegadigden worden geselecteerd op basis van de selectiecriteria om een aanbieding te doen. De gunningsfase zal naar verwachting vanaf 23 december 2022 beginnen met de uitnodiging tot inschrijving die wordt verstuurd aan de gegadigden die zijn geselecteerd in de selectiefase. Met de uitnodiging tot inschrijving wordt de gunningsleidraad en het programma van eisen en andere bijbehorende bijlagen meegestuurd.

Bron: Gemeente Maashorst en Tenderned dinsdag 22 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279223

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *