Elektronica en software voor ondergrondse containers en minicontainers Uithoorn – Aanbestedingsnieuws

Elektronica en software voor ondergrondse containers en minicontainers Uithoorn

Fragmentt ©blickpixel 2023
https://pixabay.com/nl/photos/printplaat-computer-chip-564810/

De gemeente Uithoorn hecht grote waarde aan het beter scheiden en eerlijker in rekening brengen van de kosten van afval.
Derhalve wenst de aanbestedende dienst een nieuwe overeenkomst aan te gaan. De werkzaamheden in de opdracht zijn
samenhangend en passen in één perceel. De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst
met één inschrijver. De procedure die gevolgd wordt is een Europese openbare procedure. U wordt uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen die in het Programma van Eisen (PvE) zijn opgenomen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste aanbieding op basis van de beste prijs-

De opdracht omvat het leveren, inbouwen, onderhouden en operationeel houden van de benodigde elektronica en
software voor ondergrondse containers en minicontainers. Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Levering van toegangscontrole systemen (IRDC-systeem) voor alle ondergrondse restafvalcontainers in de
gemeente Uithoorn. Dit systeem omvat onder andere een paslezer, afsluitmechanisme voor de inwerptrommel,
modem voor datacommunicatie, en energievoorziening (zonnecel met accu);
b. Inbouwen van IRDC-systemen op alle bestaande ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Uithoorn;
c. Levering van IRDC-systemen voor nieuwe ondergrondse restafvalcontainers. Deze worden ingebouwd in de
fabriek van, en door, de leverancier van de ondergrondse containers;
d. Levering van afvalpassen voor huidige en toekomstige locaties gedurende de gehele looptijd van de opdracht;
e. Verspreiding van afvalpassen naar alle huidige adressen, inclusief communicatie en klachtenafhandeling. Na de
eerste uitlevering zal de opdrachtgever deze werkzaamheden uitvoeren via het KCC;
f. Het leveren en inbouwen van een IRDC-systeem voor geregistreerde toegang, bij de bestaande slagboom van het
gemeentelijke scheidingsdepot;
g. Het leveren, plaatsen en onderhouden van een volledig functioneel CMS-systeem met garantie van de juistheid,
volledigheid en tijdigheid van alle met de opdracht verband houdende data, inclusief het verzorgen van diverse
koppelingen om de vereiste werkzaamheden zorgvuldig en geautomatiseerd uit te kunnen voeren;
h. Het koppelen van data over geregistreerde mini-containers voor restafval in het nieuwe CMS;
i. Het bieden van service, updates en onderhoud op de geleverde hardware- en softwareproducten.

De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar. Zij vangt aan op 5 april 2024 en eindigt op 31 maart 2029. Na het verstrijken van deze periode heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst tweemaal met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned donderdag 18 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323099

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *