Heijmans wint ontwikkeling Sloterdijk N-kavel – Aanbestedingsnieuws

Heijmans wint ontwikkeling Sloterdijk N-kavel

Heijmans gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam ongeveer 150 woningen en 650 m2 aan commerciële ruimtes ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het project is onderdeel van de transformatieopgave Sloterdijk-Centrum, waarmee de gemeente het gebied rondom Station Amsterdam Sloterdijk wil omvormen tot een gemengd werk- en woongebied. Het project heeft een waarde van circa € 52 miljoen. Het ontwerp is opgesteld in samenwerking met: NL architects, Donna van Milligen Bielke, Chris Collaris, Space Encounters en DS landschapsarchitecten.

Met het ontwerp wordt het eenzijdige beeld van leegstaande kantoorgebouwen gebroken. Daarmee geeft Heijmans goede invulling aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om het gebied te transformeren en aan te sluiten op bestaande woonwijken en voorzieningen. Vanaf 2019 is de realisatie van woningen in het gebied mogelijk. In tegenstelling tot andere gebieden bij grondontwikkeling is hier het bedrijventerrein niet opgekocht en heeft de gemeente zelf bijna geen grondpositie.

De gemeente wil samen met de eigenaren kavels transformeren. De gemeente bewaakt of de plannen goed op elkaar zijn afgestemd. Het Amsterdamse college heeft een strategienota voor het gebied vastgesteld waarin de ambitie is vastgelegd:

  • Ontwikkel Sloterdijk 1 tot stedelijk werk- en woongebied;
  • Zorg voor een betere aansluiting op de directe omgeving en de stad;
  • Maak een hoog kwalitatief en aantrekkelijk leefmilieu.
©Heijmans

Heijmans gaat zowel laag- als hoogbouw (ongeveer 20.000 m2) ontwikkelen en diverse daktuinen en een parkeergarage realiseren. De laagbouw bestaat uit circa tien diepe hoge loods-woningen en 40 zogenoemde tuin-lofts. In de hoogbouw worden ongeveer 100 loft-appartementen gerealiseerd met een woonoppervlakte variërend tussen 50 en 200 m2. De loft-appartementen kunnen naar wens van de koper worden ingedeeld. De commerciële ruimtes (plint) in de laagbouw zullen een verbindende ontmoetingsplek worden voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Heijmans is de eerste ontwikkelaar die 150 nieuwbouwwoningen in het gebied realiseert en start naar verwachting eind 2018 met de bouw van het project. In november 2016 kreeg Heijmans al opdracht om het project Spaarndammerhart in Amsterdam (74 woningen) te realiseren. Ook bij die opdracht waren duurzaamheid en kwaliteit van het ontwerp en indiening doorslaggevend bij de gunning.

Bij het ontwikkelen van projecten zoals N-Kavel Sloterdijk-Centrum en Spaarndammerhart stelt Heijmans omgeving, beleving, kwaliteit en bewoners centraal. Heijmans draagt met haar projecten bij aan het activeren van woongebieden.

Bron: Heijmans/Amsterdam, 8 mei 2017

Zie ook:
https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterdijk1/sloterdijk-1/#h17f49030-5eaf-4d4a-aad9-42c4c31b1588

en meer algemeen:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/koers-2025-amsterdam/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *