Heijmans onderzoekt met Naturalis effecten natuurinclusief bouwen – Aanbestedingsnieuws

Heijmans onderzoekt met Naturalis effecten natuurinclusief bouwen

Heijmans en Naturalis Biodiversity Center starten een onderzoek naar het effect van natuurinclusieve bouwtoepassingen. De samenwerking richt zich op acties die de lokale biodiversiteit versterken. De eerste stappen worden gezet in Park Vijfsluizen in Vlaardingen. Bij deze gebiedsontwikkeling wordt bewust nagedacht over een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Om natuurinclusief bouwen verder te ontwikkelen, meten Heijmans en onderzoeksinstituut Naturalis wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde is van groentoepassingen en -maatregelen. Door de samenwerking met Heijmans wil Naturalis meer kennis opdoen over tegengaan van biodiversiteitsverlies en effectieve oplossingen tot versterken daarvan. Monitoring en onderzoek worden uitgevoerd vóór, tijdens en nog enkele jaren na de oplevering van de gebiedsontwikkeling Park Vijfsluizen in Vlaardingen. De eerste fase van deze nieuwe woonwijk wordt in 2023 opgeleverd.

“In de gebouwde omgeving worden steeds meer initiatieven genomen die de biodiversiteit moeten versterken, van groene gevels en daken tot vogelbosjes met bessenstruiken en vleermuiskasten. Maar de daadwerkelijke effecten daarvan zijn nauwelijks bekend. Daar willen we verandering in brengen.”

Prof. Dr. Barbara Gravendeel, botanicus en onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar aan de Radboud Universiteit

De groene structuren die zich in de loop der jaren op het terrein van Vijfsluizen hebben ontwikkeld, blijven waar mogelijk behouden. Heijmans plaatst alleen bomen, struiken en planten bij die aansluiten op de aanwezige vegetatie. Zo dienen twee bestaande bosgebiedjes als toevluchtsoord voor de aanwezige organismen tijdens de bouw van de nieuwe woonomgeving. Vanuit deze groene eilanden zullen wilde planten en dieren straks het gebied opnieuw bevolken. Met behulp van slimme camera’s wordt ook gekeken welke vliegende insecten er leven. Deze data zegt iets over de gezondheid en diversiteit van de natuur in Vijfsluizen en de directe omgeving.

“Bij natuurinclusief bouwen wordt vaak gedacht aan het ophangen van wat nestkastjes aan een gebouw. Maar bij Heijmans zien we dat veel breder […] Wij hebben de ambitie dat in 2023 al onze ingrepen leiden tot verbetering van de natuur. En daarbij focussen we ons niet alleen op ‘knuffelsoorten’ als vogels, vlinders en zoogdieren, maar juist ook op minder opvallende planten en kleine insecten.”

Vincent Nederpel, senior adviseur ecologie bij Heijmans.

Bron: Heijmans, 2 februari 2022

©ZaZ 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *