Het leveren van veegmachines – Onderhoud Enschede B.V. – Aanbestedingsnieuws

Het leveren van veegmachines – Onderhoud Enschede B.V.

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

De penvoerder van deze aanbesteding is Onderhoud Enschede B.V. Onderhoud Enschede B.V. verzorgt met 275 medewerkers in opdracht van de gemeente Enschede het onderhoud en de aanleg van de openbare ruimte. Door de breedte van de organisatie is Onderhoud Enschede in staat om projecten en werkzaamheden integraal op te pakken en kunnen de verschillende afdelingen elkaar assisteren daar waar nodig. De overige opdrachtgevers zijn: Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van negen Twentse gemeenten. De oorspronkelijke kerntaak is van het inzamelen van huishoudelijk afval inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Oldenzaal is zowel een gemeente als een stad in de provincie Overijssel  De gemeente Oldenzaal maakt deel uit van de Regio Twente en van Netwerkstad Twente.
SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse gemeenten en richt zich zowel op arbeidsontwikkeling voor de brede doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als ook het realiseren van voldoende beschutte arbeidsplaatsen voor mensen die daarop aangewezen zijn. SWB zoekt actief naar samenwerking in de regio Twente, waaronder de collega SW organisaties. Gildebor is een team van 290 betrokken mensen dat zich dagelijks inzet voor beheer en onderhoud van openbare ruimten. Gildebor is ontstaan uit drie teams vakmensen groen en openbaar beheer, afkomstig uit
de gemeenten Hengelo, Hof van Twente én het werk-leerbedrijf SWB. Almelo is een stad met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard.

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van de volgende producten:

Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in drie percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Het is toegestaan om op één, op meerdere of op alle percelen in te schrijven.
Daarnaast is een aantal percelen opgedeeld in meerdere onderdelen. Het is niet toegestaan om op een afzonderlijk onderdeel van een perceel in te schrijven. Het is wel toegestaan om meerdere keren op één perceel als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal drie inschrijvingen). Looptijd: periode van 20 juni 2023 tot en met 19 juni 2025, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van tweemaal maximaal één jaar. De gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De gunning vindt plaats per perceel.

Bron: Tenderned donderdag 2 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290136

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *