Handreiking: tenderkosten afhankelijk van gevraagde inzet – Aanbestedingsnieuws

Handreiking: tenderkosten afhankelijk van gevraagde inzet

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handreiking voor de vergoeding van Tenderkosten gepubliceerd. De handreiking is een initatief van het regioteam Noordwest binnen Beter Aanbesteden waar onder meer RIJK en de provincie Noord-Holland deel van uitmaakten.

De handreiking constateert dat proportionele offertekosten deel uitmaken van het ondernemersrisico en doorgaans niet behoeven te worden vergoed door de aanbestedende dienst. Naarmate de gevraagde inzet van de ondernemer echter groter is ten opzichte van de omvang van de opdracht en de kans deze te winnen, ligt het meer in de rede dat een aanbestedende dienst wel een tenderkostenvergoeding biedt. Dat is bijvoorbeeld zo als bij de inschrijving een uitgewerkt ontwerp gevraagd wordt.

De handreiking staat vooral stil bij kostenbeperkende maatregelen die de aanbestedende dienst kan treffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat een tenderko

©Rijksoverheid 2018

tenvergoeding aan de orde is.(red AN: spoiler alert: Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, denk verder aan wachtkamer-bepalingen en geeft als voorbeeld onder meer de richtlijn voor gezonde architectenselecties van de BNA)

Voor de gevallen dat een tenderkostenvergoeding wel aan de orde is, noemt de handreiking enkele uitgangspunten. Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding geeft de handreiking aan dat het concrete antwoord hierop situatie- en branche specifiek is.

De handreiking is gepubliceerd als bijlage bij de Kamerstukken, samen met de inleidende brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Monica Keijzer, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34252-9.html

en de handreiking zelf is te bereiken via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858733

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *