Handhavingssoftware gemeente Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Handhavingssoftware gemeente Zoetermeer

Software
Ict software

De gemeente Zoetermeer is belast met de toezicht en handhaving van de leefbaarheid in de openbare ruimte. Bij de uitvoering van deze taak maken de handhavers gebruik van handhavingssoftware. In de gemeente nadert het einde van de contractduur. Daarom is de gemeente op zoek naar een (nieuwe) contractant voor handhavingssoftware waarmee de gemeente  slagvaardig en met vertrouwen de komende jaren weer invulling kan geven aan de toezicht en handhavingstaak. Met deze handhavingssoftware wordt ervoor gezorgd dat wet- en regelgeving in de openbare ruimte wordt nageleefd, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, evenementenregels, overlast, en de wet Mulder. Het één en ander conform het Programma van Eisen. De applicatie dient uiterlijk 1 januari 2025 volledig operationeel te zijn. De aangeboden applicatie wordt aangeboden als een SaaS-dienst.  “De gemeente wil de volgende registraties(types)/dossiers op kunnen maken:
– Waarneming
– Combibon – sanctie
– Combibon – waarschuwing
– Wegslepen
– Melding
– Aanhouding
– Inbeslagname
– Aankondiging fietshandhaving
– Beschikking fietshandhaving
– Halt registratie
– Bestuurlijke handhaving (bestuursdwang)
– BBOOR”

Er dient standaard automatische controle op volledigheid van invulling van alle verplichte velden plaats te vinden, zodat alleen rechtsgeldige beschikkingen worden opgeslagen. Alle overige eisen vind u in het PvE.

De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie-en-een-half  jaar met de optie tot verlenging van tweemaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 mei 2024. De applicatie dient in gebruik genomen te worden op zijn laatst op 1 november 2024. Er is gekozen voor de openbare procedure. Bij deze aanbesteding geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 12 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322418

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 15 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *