Aannemer kindcentrum PWA Nijkerk – Aanbestedingsnieuws

Aannemer kindcentrum PWA Nijkerk

Impressie: © Gemeente Nijkerk

Het huidige schoolgebouw van de Prins Willem Alexanderschool heeft een oppervlak van 1.632 m² BVO. De school is de afgelopen jaren sterk gedaald in leerlingenaantal; momenteel heeft de school heeft de school ruim 1.200 m² BVO nodig. Het gebouw is in fasen gebouwd, de oudere delen van het gebouw zijn verouderd en moeten worden vervangen. Vanwege de mindere ruimtebehoefte is het niet nodig de gehele school weer terug te bouwen. De daling van het leerlingenaantal komt voor een (groot) deel omdat de omliggende scholen (Maranathaschool en De Koningslinde) mooie nieuwe gebouwen hebben. De daling van het leerlingenaantal zet – vooralsnog – in de prognose nog sterk door, echter is al vaker gebleken dat het niet verstandig is om een te kleine school te bouwen. Na intensief overleg met de gemeente is er voor gekozen om het nieuwste deel
(300 m²) uit 2012 her te gebruiken in de nieuw te bouwen school, dit heeft geleid tot het plan om ca 1.330 m² van het bestaande gebouw te slopen (de oudste gebouwdelen) en 1.100 m² nieuwbouw te realiseren. Samen met de 300 m² die gehandhaafd blijft, ontstaat dan een nieuwe school van 1.400 m2. Dit is een school die minimaal 10 groepen leerlingen kan huisvesten.

De opdracht wordt verdeeld in drie percelen:
1. Sloopwerk voorste (oudste) gedeelten van de school en gedeeltelijke opschoning van het terrein waar de nieuwbouw komt te staan,
2. Bouwkundige werkzaamheden en de installatiewerkzaamheden;
– incl. inpandig sloopwerk van het te behouden deel
– incl. afbouw van het vaste interieur
– incl. ondergrondse infra in het terrein (riolering, mantelbuizen en bekabeling voor terreinverlichting / elektravoorzieningen)
3. De terreininrichtingswerken.
Deze selectie procedure betreft uitsluitend perceel 2.

Aanbesteder heeft gekozen voor het volgen van een niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase. In de eerste fase, de selectiefase, worden op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en overige voorwaarden vijf geïnteresseerde gegadigden geselecteerd (voor zover minimaal vijf geschikte gegadigden zich aanmelden). Deze vijf geselecteerde gegadigden worden vervolgens in de
gunningsfase uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving voor de uitvoering van het project. De inschrijver die tijdens de gunningsfase de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ doet, zal het werk gegund krijgen.

Bron: Tenderned vrijdag 12 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322667

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 15 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *