Onderhoud grasmatten en watergangen Oss 2022 – 2026 – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud grasmatten en watergangen Oss 2022 – 2026

Foto: JosScholman.nl

Het werk in deze aanbesteding van de gemeente Oss bestaat in hoofdzaak uit:
– maaien op beeldkwaliteit van intensief gras;
– maaien op frequentie van ruw, extensief,en ecologisch gras, maaien van verhoogde bakken, bermen, wadi’s, sloten, veiligheidshoeken en het schonen en maaien van hondenuitlaatvelden;
– bijmaaien van bomen en obstakels;
– verwijderen en opruimen van zwerfafval.

De aanbesteding telt drie percelen

  • Perceel 1: gebied 1
  • Perceel 2: gebied 2
  • Perceel 3: gebied 3

Een precieze aanduiding van de percelen is op tekening in de aanbestedingsdocumenten gegeven.

Op dit werk is de Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten van toepassing. De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen, besturingskasten en overig kunstwerken. Het bijmaaien dient aansluitend aan de (machinale) werkzaamheden plaatst te vinden. Indien ecologisch wordt gemaaid dient in het gedeelte wat niet gemaaid wordt wel op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen, besturingskasten en overig kunstwerken gemaaid te worden.

NDR: De redactie heeft niet kunnen achterhalen of het een openbare of niet-openbare aanbesteding is en hoe er gegund gaat worden. Dit omdat een beschrijvend document en/of leidraad ontbreekt op het moment van publicatie.

Bron: Tenderned zaterdag 1 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248430

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *