Haltevoorzieningen 2021-2023 Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Haltevoorzieningen 2021-2023 Noord-Holland

Foto: © Provincie Noord-Holland

Het is niet verbazingwekkend dat de bushaltes en abri’s regelmatig schoon gehouden moeten worden.  Indien nodig moeten de abri’s gerepareerd worden, zoals na een ongeluk of vandalisme. De abri’s, in deze aanbesteding , staan langs
provinciale wegen en in diverse gemeenten in het concessiegebied Noord-Holland Noord. Er dient rekening gehouden te worden met een uitbreiding van het aantal gemeenten en daarmee dus ook het aantal abri’s. De verbetering van het openbaar vervoer is onderwerp van het beleid van de provincie Noord-Holland. Zo ook de verbetering van het wachtcomfort bij bushaltes. Reizigers kiezen sneller voor de bus als er een schone en beschutte wachtruimte (abri) is met een goede fietsenstalling. Het is bekend dat reizigers eerder voor de bus kiezen als de halte in al haar facetten (plaats, toegankelijkheid, veiligheid en comfort) aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De aanbestedende dienst beschouwt de bushalte dan ook als voordeur van het openbaar vervoer.  Aspecten van deze voordeur zijn de ligging, sociale veiligheid, comfort en toegankelijkheid. Als de ligging of plaats van de halte een gegeven is, kunnen de drie andere aspecten de kwaliteit ervan verhogen. . Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:
a) Huidig kwaliteitsniveau borgen, waar mogelijk het kwaliteitsniveau verbeteren.
b) Zorg dragen voor een goede toegankelijkheid van de halteplaats, waarbij de veiligheid voor de reiziger is geborgd.
c) Transitie naar aanbesteding 2024.

Het streven is, het bestaande areaal abri’s in stand te houden en op een enkele locatie uit te breiden. Bij een groot deel van de haltes is er een voorziening aanwezig voor het stallen van fietsen. Deze aanbesteding betreft:
a) Leveren en plaatsen Reguliere abri’s;
b) Leveren en plaatsen R-Net abri’s (inclusief prullenbakken);
c) Onderhoud Reguliere en R-Net Abri’s conform Bijlage onderhoudswerkzaamheden;
d) Schadeherstel;
e) Leveren, plaatsen en onderhouden fietsaanleunhekken;
f) Leveren ,plaatsen en onderhouden fietsoverkappingen;
g) Opslag max. 25 abri’s;
h) Exploitatie reclame-uitingen.

De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn opgenomen in het PvE. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een inschrijving. Er is sprake van een raamcontract voor leveringen en / of diensten met één opdrachtnemer met een initiële looptijd van twee jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar. De aanbestedingsprocedure die wordt gevolgd is de Europese openbare aanbesteding en gegund wordt er op de beste prijs/ kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 3 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221162

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *