EA Leveren en plaatsen van sport- en speeltoestellen – Aanbestedingsnieuws

EA Leveren en plaatsen van sport- en speeltoestellen

Gemeente De Fryske Marren zoekt voor het sluiten van een raamovereenkomst drie opdrachtnemers om invulling te geven aan de visienota BOSS (Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) met als doel om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten te bevorderen.

De werkzaamheden bestaan uit het leveren en plaatsen van nieuwe speel- en sporttoestellen op centrale plekken, plekken herinrichten en kleinere speelplaatsen om te vormen naar anders en meer informeel spelen. Deze werkzaamheden vinden vanuit een integrale aanpak plaats, waarbij de Friese definitie van circulair inkopen wordt gehanteerd.

Meer informatie over circulariteit is te vinden in Bijlage 1 en 2, welke afkomstig zijn uit ons Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2023 – 2026.

Er zijn drie partijen die de opdracht gegund krijgen. De verdeling van de opdrachten werkt als volgt. De partij die op de eerste plek is geëindigd bij de definitieve gunning krijgt alle komende opdrachten voor de BOSS-projecten. Mochten zij dit niet kunnen uitvoeren op het gewenste moment van de
gemeente, dan schuift de opdracht door naar de nummer 2. Mocht de nummer 2 de opdracht ook niet kunnen uitvoeren op het gewenste moment van de gemeente, dan schuift de opdracht door naar nummer 3. Op deze manier wordt de gemeente voorzien van leverzekerheid op de gewenste
momenten.

Bron: Tenderned, 21 februari 2024\

De opdracht is verder gepubliceerd bij Mercell:

https://s2c.mercell.com/today/68982

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *