Gym- en zwemvervoer Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Gym- en zwemvervoer Haarlem

©ZaZ 2019

De gemeente Haarlem wil met deze openbare aanbesteding komen tot een opdracht betreffende het gym-en zwemvervoer van en naar gym- en zwemlocaties voor leerlingen die onderwijs volgen in de gemeente Haarlem. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van bewegingsonderwijs voor scholen in het basis en voortgezet onderwijs. Voor scholen waar er binnen een straal van 1 km geen gymvoorziening beschikbaar kan worden gesteld, wordt vervoer beschikbaar gesteld. Een gedeelte
van de scholen biedt een natte gymles aan in de vorm van zwemonderwijs. Hier wordt eveneens vervoer voor beschikbaar gesteld, mits dit binnen een straal van 1 km niet mogelijk is. Het vervoer dient plaats te vinden conform vastgelegde routes.
Het aantal leerlingen, de herkomst (schooladressen) en bestemmingen (gym- en zwemlocaties) kunnen voor aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen. De ritplanning dient afgestemd te worden op het definitieve gym- en zwemrooster van de scholen. Definitieve afstemming over de ritplanning (ophaal en afzettijden) wordt conform het Programma van eisen uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste rit gecommuniceerd met de scholen. Op basis van historische gegevens wordt de omvang van de opdracht geschat op circa €150.000,- (excl. BTW) per jaar. De totale opdrachtwaarde komt hiermee neer op circa €600.000,- (excl. BTW). Dit bedrag kan fluctueren door in en uitstroom van scholen in het vervoer. Het vraagafhankelijke en groepsvervoer dat in Regiorijderverband is georganiseerd voor WMO en leerlingenvervoer, valt buiten de scope van de opdracht.

Opdrachtgever is van plan met deze aanbestedingsprocedure één overeenkomst met één opdrachtnemer te sluiten voor een initiële periode van twee jaar met een optie op verlenging met tweemaal een periode van één jaar. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De Inschrijvingen worden beoordeeld op het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), waarbij kwaliteit voor 80% meeweegt en prijs voor 20%.

Bron± Tenderned vrijdag 21 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250058

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *