Schoonmaakonderhoud gemeentehuis Oostzaan – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud gemeentehuis Oostzaan

Gemeentehuis Oostzaan. Foto: Google Streetview

De huidige dienstverlener voor de schoonmaak is De Klop Facility Group. De overeenkomst met De Klop loopt per 1 juli 2022 af en kan daarna niet meer verlengd worden. Deze overeenkomst betreft een resultaatgericht schoonmaakonderhoud. Naast de uitvoering van de werkzaamheden conform het Programma van Eisen wenst de gemeente te worden ontzorgd en verwacht een proactieve houding van de dienstverlener ten aanzien van de naleving van het contract. De gemeente onderschrijft de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, verwacht van de dienstverlener dit ook te onderschrijven en in het licht van deze code te handelen als een goede werkgever. 

Deze opdracht betreft de schoonmaakonderhoud op basis van het Programma van Eisen voor de volgende gemeentelijke gebouwen:

  • Gemeentehuis Oostzaan
  • Gemeentewerf Oostzaan

Het gaat hierbij om het schoonmaakonderhoud, vloerenonderhoud en het bijvullen van de sanitaire voorzieningen en voor het gemeentehuis komt daar nog bij het leveren en wisselen van damesverbandcontainers. Glasbewassing maakt geen deel uit van de opdracht. Er is geen sprake van samenvoeging van de opdrachten omdat:
– de locaties heel dicht bij elkaar liggen;
– de locaties werklocaties zijn van de medewerkers van de gemeente;
– het dezelfde type ruimtes betreft, kantoorruimtes met sanitaire voorzieningen; en
– het dezelfde schoonmaakwerkzaamheden betreft.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal zes jaar. De beoogde looptijd van de overeenkomst is van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van viermaal één jaar. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

De gemeente volgt de niet-openbare procedure en wil in de selectiefase maximaal 5 gegadigden uitnodigen tot het doen van een inschrijving. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de minimumeisen en die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend. 

De gemeente heeft een videoboodschap opgenomen. In deze boodschap vertelt de teamleider Facilitair wie de gemeente is, waar de gemeente staat, en waar de gemeente naar toe wil. De videoboodschap wordt op verzoek via berichtenmodule van TenderNed naar de gegadigde toegezonden. Alle rechtsgeldige, niet uitgesloten en geschikt bevonden gegadigden zullen worden
uitgenodigd om een bedrijfspresentatie te geven. De presentatie moet digitaal via MS Teams of indien mogelijk fysiek worden gegeven. De duur van de presentatie is maximaal 45 minuten. Het doel is om de gegadigden te selecteren die de principes uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderdeel hebben gemaakt van hun organisaties en hun bedrijfsvoering.

Op 14 april 2022 zal er een schouw zijn, maar dan is de procedure inmiddels in de gunningsfase aanbelandt. Voor meer informatie over de schouw zult u ongetwijfeld de gunningsleidraad kunnen raadplegen, op dit moment is daar niets meer over bekend.

Bron: Tenderned vrijdag 21 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250061

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *